Religia i filozofia

Spis pojęć religijnych, filozoficznych i technicznych pozornie niepolskich mających polską / słowiańską etymologię.

Uwaga! Imiona bogów znajdują się na stronie: Imiona.

 • Akasza ← sa:Akasza (Wyższe Niebo – Eter) ← pl:Kosz (Zbiornik)
 • Amarakosza ← sa:Amarakosza (Księga Synonimów) ← Amara (Martwi) + Kosza (Zbiór) = Zbiór Martwych (Słów). Amara ← Mór / Pomór. Kosza ← Kosz / Koszyk.
 • Awesta ← awestyjski:Awesta (Spis praw) ← pl:wieścić (porównaj: obwieszczenie)
 • Babizm ← ar:Bab (Brama) ← ar:Ab (Ojciec) ← semickie:B (Ojciec, Brama, Nasienie) ← pl:B (Bóg, Buk, Bukwa, Brama). Porównaj: Brama, Brahma, Abraham, Abram, Ibrahim, Baobab, Habibi. Szerzej opiszę w artykule dotyczącym litery B. Semickie pochodne są np. tutaj. Zobacz też imię Brama.
 • Bahaizm ← ar:Baha (chwała, splendor) ← staroperski:Baga (Bóg) ← pl:Bóg
 • Biskup ← Episkopat, dalej zobacz Episkopat
 • Bhagavadgita ← Bhaga (Bóg) + Vada (Wiedza) + Gita (Piosenka)
 • Buddyzm ← zobacz imię Budda
 • Brahmizm ← zobacz imię Brama
 • Chrześcijaństwo ← Chrystus ← el:Christos (Pomazaniec) ← Chrio (Ubrudzić) ← pl:Czarny. Zobacz też: Kriszna, Mesjasz, Kretynizm.
 • Czakra ← sa:Cakra (Kółko) ← pl:Kółko (K::CZ, Ł::R, K↔R zamienione miejscami)
 • Dharma ← sa:Dharma (Religia) ← pl:dzierżyć
 • Dwandwa ← sa:Dwandwa (jest to specjalna sankrycka konstrukcja gramatyczna, gdzie nowe słowo powstaje ze złączenia dwóch innych, więcej info tutaj. Pochodzi od polskiego: „Dwa na dwa”.
 • Dewa ← sa:Dewa (Dewa) zobacz imię: Dewa.
 • Dwaimatura ← sa:Dwaimatura (Zrodzony z dwóch matek) ← pl:Dwie + pl:Matki
 • Ekadanta ← sa:Ekadanta (Jednokieł) ← Jeden + Dziąsło (S::T)
 • Episkopat ← el:Episkopos (Patrzenie z góry) ← Epi (Nad) + Skopos (Patrzeć). Epi ← pl:B (Bóg, Brama, Bukwa, Buk). Więcej napiszę w artykule o literze B. Skopos ← el:Skeptomai (Patrzeć) ← Ske (?) + pl:Patrzeć.
 • Hare Kriszna ← sa:Hare Krsna (Hare Kriszna), Zobacz imię Kriszna. Hare (Złoty) ← sa:Hirania (Złoto) ← pl:Góra. Taką samą etymologię ma en:gold i pl:złoto. Możliwe, że polskie „zły”, ma taką samą etymologię (porównaj: „gorszy” = „bardziej zły” = „coś z górami”).
 • Joga ← sa:Joga (Jarzmo) ← pl:Jarzmo. Zazwyczaj RZ nie przechodzi w G, ale Ż już tak. Możliwe, że błędnie zapisujemy Jarzmo przez RZ, zamiast przez Ż. Porównaj cs:Jho, ru:Igo. Tak samo słowo Sojusz (Z + Jarzmo = Zjarzmem) zapisuje się przez Z, a nie przez R np. ru:Sojuz. Porówna termin: Artysta.
 • Joni ← sa:Joni (Łono) ← pl:Łono (polskie Ł w Sanskrycie przechodzi w J)
 • Judaizm ← Juda (Królestwo Judy) ← he:Jehuda (Judea, porównaj Żyd po semicku to Jehud / Jahud) ← he:Jadah (Czcić) ← he:Jad (Autorytet, Siła, Ręka, Cześć – ciekawe, że po polsku drugim znaczeniem oddawania czci jest właśnie podanie ręki i powiedzenie: „Cześć”), aramejski:Jadah (Czcić), ugarycki:Jdk (Penis), gyys:Ładda (Łączyć), aramejski:Had (Pojedynczy) ← awestyjski:Jazat (Czcić) / fa:Jazdan (Bóg, Anioł) / sa:Jazać (Czcić) / el:Hagios (Święty, Boski, porównaj: Hagia Sophia) ← pl:jasny, jaśnieć, ja, jaźń. Zobacz też imie: Adam.
 • Karma ← sa:Karma (Działanie) ← pl:Czarowanie (CZ::K)
 • Katechizm ← el:Katekheo (Nauczać werbalnie) ← Kat (w dół) + Ekheo (Echo) = Mówić w dół. Kat pochodzi od polskiego Kat, Katorga (porównaj: Katarzyna (Oczyszczona)). el:Echeo ← pl:Dźwięk (DŹ i W zanikło, został Ęk)
 • Katedra ← el:Kathedra (Tron) ← Kat (w dół) + Hedra (Siedzieć) = Zasiadać. Kat pochodzi od polskiego Kat, Katorga (porównaj: Katarzyna (Oczyszczona)). el:Hedra ← pl:Siedzieć, porównaj Siodło (S zanikło, Ł::R).
 • Katolicyzm ← el:Katholikos ← Kat (w dół, według) + Holikos (Cały, Wszyscy) = Według wszystkich. Kat pochodzi od polskiego Kat, Katorga (porównaj: Katarzyna (Oczyszczona)). el:holikos ← pl:Cały (Nie ma w grece litery C).
 • Kościół ← cs:Kostel (Kościół) ← de:Kastel (twierdza) ← la:Castellum (Zamek) ← la:Castrum (Fort) ← la:Casa (Dom) ← pl:Chata (T i S się wymieniają np. Głos → Poliglota)
 • Kretynizm ← Kretyn ← fr:Chretien (Kretyn) ← łacina alpejska:Chretien (Chrześcijanin) ← dalej zobacz: Chrześcijaństwo
 • Kriszna ← zobacz imię Kriszna oraz pojęcie: Chrześcijaństwo, Karma
 • Mantra ← sa:Mantra (Mantra) ← sa:Manas (Umysł) ← pl:Umysł (lepiej widać zlepek MN w słowach: przypoMNieć, zapoMNieć, MNiemanie itd,) ← pl:mąż (MaNż).
 • Maja ← sa:Maya (Iluzja) ← pl:Majaczyć oraz pl:Miłość (polskie Ł w Sanskrycie przechodzi w J), od tego rdzenia pochodzi też słowo Magia.
 • Maha ← sa:Maha (Wielki), nie stanowi w zasadzie oddzielnego pojęcia, ale często się do niego odwołują inne. Maha pochodzi od polskiego rdzenia: Mąż / Możny / Możność. Porównaj greckie: Mega i imię Maja.
 • Mahamaja ← sa:Mahamaja (Wielka Iluzja) ← Maha (Wielki) + Maja (Iluzja). zobacz pojęcie: Maha i Maja
 • Mahabarata ← sa:Mahabharata (Wielkie Indie / Wielcy Bracia) ← Maha (Wielki) + Bharata (Brat Wisznu) Zobacz pojęcie: Maha i imię Bharata
 • Mesjasz ← la:Messias (Mesjasz) ← el:Messias (Mesjasz) ← he:Maszjach (Pomazaniec) ← he:Maszach (Pomazać, Zmierzyć) ← pl:Mazać / pl:Mierzyć
 • Mit ← el:Mithos (Mowa) ← pl:Myśl (S i T sie wymienieją np. Głos → Poliglota)
 • Lingam ← sa:Lingam (Penis) ← pl:Lizać ← pl:Język (chodzi o ten sam kształt) porównaj: Limba (drzewo w kształcie języka).
 • Ramajana ← sa:Ramajana (Ramajana) ← Rama + Jana (Jedzie, polskie DŹ wymienia się na N porównaj: Dziewięć → Nueve, Nau, Nove, Nine) = Rama Jedzie / Rama nadchodzi
 • Religia ← la:Religio (Gusła, Zabobon) ← Re (cofnąć) + Lego (wybierać) = cofnąć wybór. Pochodzenie „Re” jest nieznane. Lego ← el:Lego (mówić, wybierać) ← pl:Leh (Pan, Władca, Król)
 • Sanskryt ← sa:Samskrta (Sanskryt) ← Sam (Sam) + Skrta (Tworzyć). Samotworzący się język. Sam znaczy to samo co polsku. Skrta ← pl:Czarować (Polskie CZ przechodzi w Sanskrycie w K, porównaj: Czarny → Krsna)
 • Siwa ← sa:Śiwa (Siwa) ← pl:Świat ← pl:Światło / pl:Świt / pl:Święty porównaj: Światowid, Świętowid
 • Spenta Jaza ← awestyjski:Spenta Jaza (Święta Cześć) ← pl: Święta + Jasność ← Świt
 • Telefon ← fr:Telephone (Telefon) ← el:Tele (Daleko) + el:Phone (Mówić). Tele ← Dal / Daleko (D::T) + Phone ← Pan (ten, który wydaje rozkazy). Zobacz też: Góra, Dół i ArmageddonOpanowanie Świata oraz Telewizja.
 • Telewizja ← fr:Television (Telewizja) ← el:Tele (Daleko) + la:Visum (Obraz w głowie – Wizja). Tele ← Dal / Daleko (D::T) + Visum ← Widzieć/Wiedzieć (Jak coś widziałeś to wiesz). Zobacz też: Góra, Dół i Armageddon oraz Telefon.
 • Terawada ← pali:Theravada (Terawada) ← Thera (Stary) + Vada (Wiedza). Dosłownie: Stara Wiedza.
 • Terroryzm ← Terror ← fr:Terreur (Terror) ← la:Terrere (Przerażać) ← pl:Trząść
 • Trimurti ← sa:Trimurti (Święta Trójca Hinduistyczna – Brahma + Visznu + Siwa) ← pl:Trzy + sa:Murti (Twarz, Oblicze) ← pl:Morda
 • Weda ← sa:Weda (Wiedza) ← pl:Wiedza
 • Wjasa ← sa:Wjasa (Legendarny wiesz Indii) ← pl:wieszcz
 • Wiking ← germańskie:Viking (Wyprawa łupieżcza) ← germańskie:Vic (osada) ← pl:wieś
 • ZSRR ← ru:Sowieckij Sajuz ← So (Z) + Viet (Wiedza) = Soviet (Z wiedzą), So (Z) Juz (Jarzmo, Połączenie) = Sojuz / Sojusz (Z jarzmem, Z połączeniem)

Powyżej opisano etymologie praktycznie wszystkich ważniejszych religii świata oraz doktryn filozoficznych w wielu z nich. Znajdują się tu też ogólne pojęcia historyczne i filozoficzne z całego świata.

 

54 thoughts on “Religia i filozofia

 1. Pingback: Nowa strona - Religia i Filozofia - Wspaniała Rzeczpospolita

    • o w mordę! Nie skojarzyłem… Myślałem, że tego rdzenia (Fon w sensie Dźwięk) u nas nie ma i że to jakieś ich cudo lokalne… a tu taki Dzwon w czoło 🙂 Aleś mi umysł oświecił… chyba muszę zrobić podstronę z poszukiwanymi rdzeniami. Bo czasem mi się wydaje, że nie ma, a się okazuje, że za wąski w uszach jestem, by je zobaczyć :).

      
 2. Małe uwagi:
  Kosz – w j. słowiańskim i mitach przede wszystkim to los. Los jest zawsze splątany tak, jak kosz wiklinowy, jak kagan – pierwotnie kosz na ogień. Dawniej na warkocze mówino – kosy, bo splątane jak los.
  Forma kosza jako zbiornika powstało dużo później, prawdopodobnie poprzez kagan.

  Kościół – oparty jest na „kościach”. Podwalinie zakładzinowej różnych zwierząt, zależnie od boga, któremu był poświęcony hram. Dzisiaj taka podwalina, to kamień węgielny.
  Nasi wielce katoliccy politycy, nadal kultywują tradycję pogańską, nie wiedząc o tym.
  To ciągle, ten sam numer, jak Bożym Narodzeniem w rodzinie milicjantów, w filmie „Miś”.
  To od nas, słowo to zostało zapożyczone i poprzekręcane.

   
 3. „Katedra ← el:Kathedra (Tron) ← Kat (w dół) + Hedra (Siedzieć) = Zasiadać. Kat pochodzi od polskiego Kat, Katorga (porównaj: Katarzyna (Oczyszczona)). el:Hedra ← pl:Siedzieć, porównaj Siodło (S zanikło, Ł::R).”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Laryngeal_theory
  (…)
  Root *sed

  Thus the root *sed- „to sit (down)” (roots are traditionally cited in the e-grade, if they have one) has three different shapes: *sed-, *sod-, and *sd-. This kind of patterning is found throughout the PIE root inventory and is transparent:

  „sed”-: (vedic), **sed-: in Latin sedeō „am sitting”, Old English sittan „to sit” < *set-ja- (with umlaut) < *sed-; Greek hédrā "seat, chair" < *sed- (Greek systemically turns word-initial prevocalic s to h, i.e. rough breathing).

  *sod-: in Latin solium "throne" (in Latin l sporadically replaces d between vowels, said by Roman grammarians to be a Sabine trait) = Old Irish suideⁿ /suðʲe/ "a sitting" (all details regular from PIE *sod-yo-m); Gothic satjan = Old English settan "to set" (causative) < *sat-ja- (umlaut again) Sanskrit sa-sād-a per Brugmann’s law.

  *sd-: in compounds, as *ni- „down” + *sd- = *nisdos „nest”: English nest < Proto-Germanic *nistaz, Latin nīdus < *nizdos (all regular developments); Slavic gnězdo < *g-ně-sd-os. The 3pl (third person plural) of the perfect would have been *se-sd-ṛ whence Indo-Iranian *sazdṛ, which gives (by regular developments) Sanskrit sedur /sēdur/.
  (…)

  Czyli w tzw. archaicznym języku mykeńskim/ahaiskim/helleńskim dźwięk "S" był wcześniej niż "dźwięk" "H"…,
  czyli coś tu jest nie gra z oficjalnie propagowaną "nauką" o tzw. kentum i satem… Proszę sobie zobaczyć i porównać tzw. greckie i łacińskie liczebniki… hexa to sexa… itd.

  http://en.wiktionary.org/wiki/hexa-
  http://en.wiktionary.org/wiki/sexa-
  http://en.wiktionary.org/wiki/sexagenarian

  Twierdzenie, że tzw formy kentum były wcześniejsze od tzw. form satem, to KŁAMSTWO i FAŁSZ, nie poparte niczym, poza zmanipulowanymi tłumaczeniami. Twierdzę tak, w oparciu o powyższe informacje jak i o to, co można wywnioskować, w oparciu o zasady tzw. rough breathing… Jest na ten temat całkiem sporo informacji, tyle tylko, że ogłupiałym lub sprzedajnym tzw. językoznawcom, jest ich publikowanie i analizowanie nie na rękę…

  P.S.
  Co do znaczenia tego "KA", to pewno by się znaleźli tacy, co dla nich to nie znaczy w dół, a coś wręcz przeciwnego… albo cokolwiek, w zależności od okoliczności… Oby nie zaczęli i tu rozpowszechniać tych swoich opartych na niczym opinii… Mam nadzieję, że tak się nie stanie.

  Wszystkiego Najlepszego z okazji tzw. Nowego Roku dla Wszystkich Czytelników tego bloga a szczególnie dla jego Autora, za odwagę i zaangażowanie… i konsekwentną logikę, stosowaną przy wywodzeniu znaczeń wyrazów, czy ich rdzeni. Tak trzymać i nie popuszczać! Szacunek!

  P.S.
  Skróciłem swój nick, żeby niektórzy go nie kaleczyli, jakby co…

   
  • Ciekawe… Nie skumałem dokładnie dlaczego wyszło Ci, że S jest starsze od K… Ja do tego nie doszedłem… uznaję obie formy za równoprawne… może wyjaśnij mi to jakoś dosadniej…

   Generalnie przyjmuje się, że skoro S jest na środku, a K na obrzeżach… to jedynym logicznym wyjaśnieniem jest, że najpierw było K, potem ludy się rozeszły, a Ci co zostali tj. Słowianie, Persowie i Hindusi zmienili K w S… Dlatego u nich jest S a u pozostałych K. Teoria głupia nie jest (sam bym mógł dojść do podobnych wniosków), więc jak uważasz inaczej to wyjaśnij to dosadniej, bym zrozumiał, bo może masz rację i szkoda by ta wiedza się zmarnowała tylko dlatego, że nie zrozumiałem jak do tego doszedłeś.

   Dzięki za ciepłe słowa!

    
   • Pomyśl i niech inni pomyślą… i jeśli ktoś wie, niech wkskaże błędy w moim rozumowaniu:

    Czy dźwięk „S” był wcześniej, niż „H” w wyrazach tzw. „greckich”, jak powyżej, na podstawie przytoczonych przykładów?

    TAK. Jeśli, nie, proszę zaprzecz… i daj dowód, że było inaczej! 🙂

    A sokoro w tzw. „kentunowej” grece, „S” było pierwsze… by potem (kiedy?) przekształcić się w nieme „H”… to… chyba wszystko jest jasne i proste, nieprawdaż?

    Dlaczego j. słowiański, ma OBIE formy…? A no bo ZAWSZE JE MIAŁ, jak i tzw. PIE!!!
    Inne pochodne języki (i satem – indo-irańskie i kentum greko-italo-celtycko-germańskie), to zwyczajne ZNIEKSZTAŁCENIA i UPROSZCZENIA tzw. PIE… (8 przypadków, ruchomy akcent, liczba podwójna, odmiana przymiotników, czasowników itd, trzy rodzaje… itd.)

    Jeśli chcesz poszukaj sobie coś o „rough breathing” w tzw. grece…
    Jest wiele przykładów na to, że to nie jest jakiś WYJĄTEK… to ZASADA… można rzec PRAWO…
    Tu proszę coś niby jak to z tym było…

    https://www.youtube.com/watch?v=FaVD38s1o_M

    Skoro było „S” wcześniej niż „H”, które było NIEWYMAWIANE… a tzw. język grecki, jest oficjalnie uznawany za starszy niż tzw. j. łaciński… to jak wytłumaczysz tzw. formy „satem” w liczebnikach tzw. łacińskich inne niż tzw. greckie i częściowo i centum/kentum i satem? Co z sześć i siedem? Dlaczego tylko „STO” jest „kentum” w tzw. łacinie, a w grece i germańskim nic nie jest, nawet kentum, tylko huk wie co?

    Dlaczego w tzw. j. greckim wszystkie formy są nie „kentum” ale np. takie „hekaton” było wcześniej SEKATON?… JAK TO???!!!

    Dlaczego w tzw. łacinie formy są nieregularne inaczej niż w tzw. grece, z której też się pośrednio wywodzi (kolenie greckie na pł. Apenińskim)?

    Odpowiedź jest prosta jak drut, na wszystkie te pytania, bo jest to albo INNY SUBSTRAT
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Substrat_j%C4%99zykowy
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedindoeuropejski_substrat_j%C4%99zykowy
    http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=85

    albo SUPERSTRAT językowy, który uformował każdy z tych języków + tzw. PIE lub jego póżniejsze języki pochodne!

    http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=58

    Jak inaczej wytłumaczysz, NISKIE SIEDZENIE – (a może WYSOKIE SIEDZENIE) – KATEDRA/SATEDRA?

     
     • Cześć R.A.!
      Tutaj R.A. ma rację. W środku satem było starsze, a te nagłe zmiany na kentum, na zewnątrz środka są krętactwem. To ewentualnie odbyło się dużo później, po rozejściu. Duży tu wpływ mogła mieć migracja etiopska, szczególnie w starożytnej Grecji.

      „Mam nadzieję, że tak się nie stanie.”
      Niestety już się stało. 🙁

       
     • Witam panie Admie! Wszystkiego dobrego w tzw. Nowym Roku!

      Wracając do problemu zamiany „S” w „H” ( to nie jeden proces zamiany dźwięków w dziejach tzw. j. mykeńskiego/ahaiskiego…)

      Skoro, niby tzw. kentum pierwsze się rozeszło (z tak jak mniemam środka tego całego tzw. PIE, co to niby było wszędzie…)… Zostawmy na razie tzw HETYTÓW/NASZYCH, co to byli bardzo głęboko i ostro zmieszani z HATTI (co to nie byli tzw. IE), ale co to byli oficjalnie pierwsi atestowani/zapisani w tzw. źródłach historycznych (asyryjskim/semickim sposobem zapisu – tj. tzw. pismem klinowym) a przyjrzyjmy się tzw. Mykeńczykom/Ahaioi… bo to protoplaści tzw. Hellenów/Greków… No to skąd się oni ci niby tzw kentum ludzie wzięli… i dlaczego najpierw używali „S” w wyrazach jak SIEDZIEĆ, SZEŚĆ, SIEDEM, czy STO?!!

      Co nawet zakłamana wiki o nich pisze…

      http://pl.wikipedia.org/wiki/Achajowie
      Achajowie (gr. Ἀχαιοί Achaioí) – ogólne określenie Greków walczących pod Troją używane przez Homera (rzadziej stosował też nazwy: Argiwi/Argiwowie i Danajowie) w jego eposach Iliada i Odyseja[1][2] . Według tradycyjnych poglądów historyków było to plemię greckie, które jako pierwsze przybyło na obszary kontynentalnej Grecji około 2000 lat p.n.e., podbijając Tesalię i miejscowych Pelazgów, jednak teza ta została odrzucona wraz z teorią o trzech inwazjach ludów greckich (achajskiej, jońskiej, doryckiej)[3]. Obecnie uważa się, że formowanie się „Greków”, ich kultury, religii, języka miało miejsce już na terenie Grecji, gdzie u kresu III tysiąclecia p.n.e. lub w ciągu II tysiąclecia p.n.e. stopniowo, w wyniku wielu migracji przybywały ludy mówiące językami indoeuropejskimi i mieszały się z miejscową ludnością[3]. Achajowie identyfikowani są z przedstawicielami cywilizacji mykeńskiej, której najważniejszym ośrodkiem były Mykeny, leżące w Argolidzie na Peloponezie[4]. Ok. 1450 r. p.n.e. Achajowie podbili Kretę, którą niepodzielnie władali z pałacu w Knossos[5][6].
      (…)

      Jakby do tego dodać co pisze o R1b i R1a, równie zakłamana eupedia, to wyjdzie na to, że ci tzw. indo-europejscy kolesie albo jednymi albo drugimi… Jeśli założymy, że R1b (i ich mieszanki z różnymi haplogrupami po drodze ich wędrówek) to ludki tzw. kentum, co chyba nie jest aż tak nieprawdziwym uproszczeniem (ktoś zna lud R1b, co to jest tzw. satem?), a R1a to tzw. satemowcy… no to kto pierwszy przybył do tzw. Grecji… skoro nawet fałszywa eupedia twierdzi, że R1a było w Europie wcześniej niż R1b?

      Mówi się i to poważnie, że Mykeńczycy to potomkowie plemion z Azii, co to były znane z wytopu metali…

      http://en.wikipedia.org/wiki/Seima-Turbino_Phenomenon
      http://illyria.proboards.com/thread/32603/seima-turbino-phenomenon-mycenaeans

      Tu jest o tym wszystkim więcej:
      https://bialczynski.wordpress.com/2014/11/24/wazny-artykul-mariusza-agnosiewicza-polskie-amazonki-sarmackie-syrenki-i-wierzenia-dawnych-polakow-racjonalista-pl/
      http://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_Greece

      https://books.google.co.uk/books?id=r-wI_8kb99IC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=ancestors+of+Myceans&source=bl&ots=CKsI3MYuiB&sig=–kg4iXG_YeT8uav32Xqb-vikBw&hl=pl&sa=X&ei=KHmqVI2kCMut7gaYiYCgDg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=ancestors%20of%20Myceans&f=false

      Pytam się poważnie, kto i kiedy i na jakiej podstawie stwierdził, że tzw. ludy indoeuropejskie były „tzw. kentum i rozeszły się wszędzie, po drodze mieszając ze wszystkim możliwym (w tym herczącymi semitami, czy kim tam wtedy byli)… a te ludy co to się z nikim nie mieszały i pozostały w domu… to to właśnie ich języki się ZNIEKSZTAŁCIŁY/PRZEKSZTAŁCIŁY…hm? Czy cały ten proces, nie brzmi jak odwracanie kota ogonem?

      P.S.
      „Niestety już się stało. :(” – Nie zauważyłem, proszę o namiary… Nie można dopuścić, żeby zło się rozpanoszyło i tu. Jeśli administrator/autor tego bloga będzie postępował logicznie, to żadna inwazja na pełna skalę, słowotwórstwa opartego na niczym tu nikomu nie grozi… co najwyżej ktoś znów nałyka się wstydu i zwyczajnie w końcu/szybko ucieknie z podkulonym O-gonem…

      Obserwując (logiczne i stanowcze) poczynania autora, nie obawiam się tu powtórki z rozrywki… Za dużo tu jest niebezpiecznych ostrzy, co to spadając znienacka, kaleczą boleśnie, a i łby łatwo mogą odciąć (s/H)ydrze chytrze… 🙂 Żeby fałsz mógł się rozwijać, potrzebuje stałej pielęgnacji i ochrony… a tu na to się nie zanosi… i oby to się nigdy nie zmieniło. Myślę, że autor wie o czym mówię… bo udowodnił już, że na otwarty umysł i analiza i jej konsekwencja są mu nie obce… więc jazdy po manowcach rozsądku nie będzie, (tak jak gdzie indziej), a jak pojawi się, to za manowcami wyrośnie w końcu przepaść bez dna i wszystko wróci do naturalnego logicznego porządku… i będzie tu można dyskutować swobodnie, a nie użerać się z pustką i próżnią… co autor szybko mam nadzieję doceni… 🙂

      Pozdrawiam gorąco.

       
     • Mi się też tak wydaje, ale jak we 3 znajdziemy względnie twardy dowód, to będę mógł zrobić o tym artykuł :). Dlatego tak dłubie ten temat :).

       
    • Teraz rozumiem o co Ci chodzi. I faktycznie nie widzę na ten moment błędu w rozumowaniu.

     Chodzi Ci o to… Że skoro K było przed S to dlaczego we wszystkich językach są obie formy. Np. po polsku Kł/Sł (Koło/Słońce).

     Takie trochę kontrargumenty: Możliwe, że teraz używamy tylko jednego S, a kiedyś było ich kilka i przeistoczeniu uległo tylko jedno (lub część) z nich. Tak samo w drugą stronę. Mogło być i K i S, ale część K przeszła w S i dlatego Sześć i Siedem jest przez S. Bo nie było przez K, więc nie uległo zmianie.

     Wersja z H/0 jest na pewno późniejsza niż K/S. Wynika to z upraszczania wymowy. Ale K łacińskie nie mogło wyewoluować z greckiego H, więc musiało z czegoś innego. Z linkami się zapoznam w wolnej chwili.

      
     • Jeszcze taki dodatek. Właśnie mi przyszło do głowy, że zanikanie początkowego S może mieć podobne podłoże… Zobacz: Small/Mały, a nawet wewnątrz polskiego Spokój/Pokój. Muszę pobadać więcej słów, ale możliwe, że ten zanik jest tylko przed jakimś konkretnym typem spółgłosek.

       
     • phoenix says:
      2015/01/07 at 15:43

      Teraz rozumiem o co Ci chodzi. I faktycznie nie widzę na ten moment błędu w rozumowaniu.

      Chodzi Ci o to… Że skoro K było przed S to dlaczego we wszystkich językach są obie formy. Np. po polsku Kł/Sł (Koło/Słońce).
      (…)

      NIE. Komplikujesz sobie życie. Odwołałem się do przykładów w tym Twoich…

      Jeśli zgodnie z tzw. oficjalnie przyjętymi zasadami i prawami tzw. językoznawstwa jest ustalone, że w tzw. j. starogreckim/mykeńskim/ahaiskim w wyrazach, które zaczynały się na „H” (które było niewymawiane itd) wcześniej było „S”… to o czym to świadczy? No prościej już nie mogę…
      SELIOS – (h)Elios, SEX – (h)ex itd… Dowody leżą na stole, ale propaganda i ogłupienie z niej wynikające, nie pozwala ludziom dostrzec co czytają…
      Wystarczy tylko odpowiedzieć na moje pytania, żeby wszystko stało się jasne…

      P.S.
      Znajdź rzekomo tzw. kentum liczebniki hetyckie… sam sprawdź… co o nich jest wiadomo…

       
     • A skąd wiesz, że wcześniej było S? Selios → Elios, Sex → Ex itd. Bo to o to się rozchodzi :).

       
     • phoenix says:
      2015/01/07 at 15:45

      Jeszcze taki dodatek. Właśnie mi przyszło do głowy, że zanikanie początkowego S może mieć podobne podłoże… Zobacz: Small/Mały, a nawet wewnątrz polskiego Spokój/Pokój. Muszę pobadać więcej słów, ale możliwe, że ten zanik jest tylko przed jakimś konkretnym typem spółgłosek.

      Znów sam sobie komplikujesz życie. Podałeś przykłady na ZANIKANIE „S” w j. angielskim/germańskim (co to ma wspólnego z j. polskim/słowiańskim?) a wyrazy SPOKÓJ i POKÓJ to nie to samo, i mają różne znaczenia, choć podobnie brzmią. Możesz mieć SPOKOJNY POKÓJ/część domu, ale POKOJNEGO/POKOJOWEGO SPOKOJU już nie… bo to takie masło maślane, no chyba że istnieje NIEPOKOJOWY SPOKÓJ…
      Czytaj zwyczajnie, to co jest napisane, a nie interpretuj, bo sam sobie zaciemniasz obraz tego, co leży przed Tobą…

       
     • Chodziło mi o znaczenie: „Pokój” na świecie i „Spokój” na świecie to to samo. Pokojowy i Spokojny też. Pokój jako część domu to derywat od Spokoju. Miejsce, gdzie jest po prostu cicho.

      Od razu mi się kojarzy:
      – Pokój temu domowi. – mówi ksiądz
      – Szczerze mówiąc, to przydałaby się druga łazienka. – mówi gospodyni

       
     • R.A. dobrze pisze.
      Jest jeszcze inna wskazówka. Sami Grecy kontynentalni, mieszkańców Peloponezu, później Spartan, uważli za odmienny lud, o innej mowie.
      Nawet legenda o Pelopsie wskazuje, że był on raczej R1a.
      Językowo wygląda to tak, że całą Grecję + kretę zajmowali najwcześniej R1a ze swoim tzw. niby satemowym językiem. Dopiero później napchało się tam różnych np. R1b ze swoim pokręconym językiem (szli przez Anatolię, wśród semitów i hamitów), pchali się tam również Etiopczycy, których widać w genetyce Greków.
      Z tym kentum, to jest jakiś przekręt z XIX w. i tworzenia nowego j. greckiego.
      Przecież robili to po omacku, wymyślając różne teorie. Musieli widzieć wyraźnie, że archaiczna greka jest dziwnie podobna do j. słowiańskich, a to nie pasowało do ideologii.

       
     • Zgadzam się. Tylko, że nadal nie widzę skąd ta pewność, że S było przed K.

       
     • Przed nami w Europie byli tylko I, my na Dunajem jesteśmy już 8 000 lat temu, G w Niemczech 7000 lat temu, jak E i J dopiero zaczynają zasiedlać wybrzeża Morza Śródziemnego 7 000 lat temu.

       
     • phoenix says:
      2015/01/08 at 03:53
      Zgadzam się. Tylko, że nadal nie widzę skąd ta pewność, że S było przed K.
      (…)

      Wróćmy więc znów do początku…

      R.A. says:
      2015/01/02 at 23:44
      „Katedra ← el:Kathedra (Tron) ← Kat (w dół) + Hedra (Siedzieć) = Zasiadać. Kat pochodzi od polskiego Kat, Katorga (porównaj: Katarzyna (Oczyszczona)). el:Hedra ← pl:Siedzieć, porównaj Siodło (S zanikło, Ł::R).”

      Od kiedy to HEDRA/SEDRA – to KEDRA? Czy to naprawdę, aż takie trudne?
      Czy mam zacytować tu znów kolejno wszystkie już zacytowane przykłady, kiedy to wyrazy tzw. archaicznej greki/mykeńskiego/ahaiskiego zaczynały się na literę „S” później przekształconą w „nieme H”?

      Czy nikt tu nie czyta linków które podaję i nie umie skojarzyć oczywistych faktów, jak i ten że (H)ELIOS/SELIOS nigdy nie był KELIOSem, bo to nazwa boga – SŁOŃCA… a SŁOŃCE nigdzie nie było KŁOŃCEM, nawet tam gdzie używano rzekomo tzw. języków kentum! To już robi się nudne… Proszę przeczytać w końcu linki zamieszczone 2015/01/02 at 23:44, bo tam wszystko jest napisane, „laryngały” i „rough breathing” i wszystko jasne.

       
     • ale ja zajrzałem do tych linków 🙂 i nawet przeczytałem co tam było… i nawet zrozumiałem dlaczego transliteruje się z Greki z H na froncie :).

      Zgadzam się, że wszędzie Słońce jest Słońcem i nigdy Kłońcem 🙂 Dla odmiany koło jest już w obu wersjach: Cakra, Circle itd są bliższe S niż K.

      Brakuje mi jeszcze kilku przykładów, bym „miał pewność”. Bo ja nie wiem czy wszystkie te greckie słowa były wcześniej przez S, a nie przez K… tego w linkach nie było :).

       
     • @Adam Smoliński
      ależ nawet dzisiejsza greka jest podobna do słowiańszczyzny chociaż bardzo przekręcona,
      zacząłem czytać rozmówki greckie niedawno, i co chwila rozpoznaję jakieś polskie słowo, jak skończe to coś może więcej napiszę,
      na razie tylko:
      defteros- wtóry
      borite(pisane-mporite)= możecie
      poli-wiele
      tha ithela – chciałbym
      brosta(mprosta)- z przodu
      himona- zima
      język grecki to Ellinikí glóssa, czyli głos El – Lanki

       
     • No ja miałem podobne skojarzenia… póki się uczyłem greckiego od Greków „po omacku”… tak samych zwrotów… to podobieństw nie widziałem… ale jak zacząłem wnikać w rdzenie to się okazało, że każde słowo tam po polsku było…

      Ta zima co wspomniałeś to mnie w ogóle rozwaliła…
      W Turcji do podbicia jej przez Turków mówiło się Czimon (nie Himon).
      (15th AD Constantinopolitan): IPA: /çimón/

      Defteros widzisz nie skojarzyłem sam… znów dzięki… ale to nie jest takie znowu hop siup tra la la…
      bo dwa i wtóry nie widziałem podobieństwa wcale… ale dwa i wtóry do defteros są już bardzo podobne. Będę to sobie badał. Bo etymologia liczb jest kluczowa dla udowodnienia słowiańskiego rodowodu wszystkich języków. Wykazałem już 5 i 8 na forum. Dwa i Jeden też mam w sumie dograne (z tym, że „wtóry” nie było w to włączone), ale nie opisane. Inne jeszcze badam.

       
     • Z tym Elliniki Glossa, to Głos się zgadzam… Ale Elliniki już mi coś nie gra :)… Ciężko nazwać Grecję łąką :)… ale w znaczeniu tym co ma Sri Lanka czyli Wyspa… już bardziej 🙂

       
     • I bardzo prawidłowo Tom, tak właśnie jest.
      Kiedy Słowianie uderzyli na Bizancjum zajęli przede wszystkim Grecję. Niewiele brakowało, żeby już wtedy Grecy stracili swój język. Tylko dzięki zdradzie Bułgarów, których cesarz bizantyjski poprosił o pomoc za niezłe pieniądze, Grecy zostali wyratowani z opresji. Cóż z tego, kiedy parę wieków później sprawę załatwili Turcy. Grecy zostali tak sturczeni, że zapomnieli swojego języka i kultury.
      Do dzisiaj nie potrafią rozróżnić, co jest w ich kulturze i języku tureckie, a co greckie.
      Słowianie, którzy podbili wtedy Grecję, wcale się stamtąd nie wynieśli. Zostali na północy, w górach. Są tam do dzisiaj, ze swoim językiem. Oni nadal mieli ogromny wpływ na język i kulturę Greków mimo Turków.
      Turcy zawsze poważali Słowian i się ich nie czepiali, robią to do dzisiaj. Często mówią, że jesteśmy braćmi.

       
     • Powiem tak… Na jakichś forach często widzę jak na tych Turków nasze lokalne głupole najeżdżają (szczególnie w kontekście imigracji do Niemiec czy aspiracji europejskich), ale te lokalne głupole, przez to, że są lokalnymi głupolami nie wiedzą, że Turcja jako jedyna nie uznała rozbiorów, do 1918 roku używała nazwy Lechistan i ta sama Turcja, jako chyba jedyna, w „narodowych mapach Europy” się z nas nie nabija…

      http://alphadesigner.com/wp-content/uploads/europe-according-to-turkey.png

      Jest też turecka wersja (google wyświetla, ale jak się kliknie to nie działa link). Ta pierwsza aktualnie (na Turcji napisane Anadolu).

      Na Polsce napisane jest: Lehce zor dil, co znaczy: Polski trudnym językiem.

      Co do tureckiego, to Ona znaczy Jego (porównaj z polskim: On).
      Nie wiem na ile to słowiańskie, ale po węgiersku On to O z dwiema kropkami, a po turecku O bez kropek :). Etymologii nigdzie nie znalazłem.

      https://www.google.pl/search?q=europe+according+to+turkey&espv=2&qscrl=1&biw=1335&bih=665&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cEq7VITwMsbvUqTCgFg&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=turklere+gore+avrupa&imgdii=_&imgrc=ks3aMsAoPji37M%253A%3Bcoi2Kb-fxm68UM%3Bhttp%253A%252F%252Fgaleri3.uludagsozluk.com%252F187%252Ft%2525C3%2525BCrklere-g%2525C3%2525B6re-avrupa_223085.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.uludagsozluk.com%252Fk%252Ft%2525C3%2525BCrklere-g%2525C3%2525B6re-avrupa%252F%3B720%3B479

       
     • P.s.
      Do dzisiaj, w tureckim sejmie jest zwyczaj, że marszałek sejmu po uderzeniach laską zadaje głośne pytanie: „Czy poseł z Lechistanu przybył?”

       
     • Do dzisiaj?!? Poważnie? Wiedziałem, że kiedyś tak było… do 1918… masz na to jakieś źródło? I nie było to w sejmie tylko podczas zgromadzeń międzynarodowych na terenie Imperium Osmańskiego/Ottomańskiego, kiedy byli przedstawiciele „wszystkich” państw.

       
   • A i jeszcze jedno…

    Znajdź mi jak umiesz „kentumowe” liczebniki tzw. hetyckie… hehehe…
    Udowodnij, że ona były tzw. „kentum”…

    Pamiętaj, że to ci HETYCI/NASI, to pierwsi oficjalnie „atestowani” indo-europejczycy… Poczytaj kim byli i z kim się mieszali i kiedy… hehehe… i na podstawie ilu wyrazów, kto i kiedy stwierdził, że w j. hetyckim istniały tzw. „laryngały”… i co to niby było i dlaczego to niby wszędzie zanikło… ale ale… dlaczego do cholery w j. słowiańskim, istnieją nawet do dziś dwa rodzaje „H”… „CH”..?

    Co e słowiańskim z „KWIATEM” i „ŚWIETEM” itd… Jeśli w tzw. grece i w tzw. łacinie formy satem były pierwsze – patrz liczebniki, KLEVOS, czy antyczny mykeński SOKÓŁ…, to o czym tu mowa?

     
    • Musisz się wyrażać precyzyjniej, bo tego znów nie rozumiem :). Widać za mały jestem dla Ciebie :)… O tych Hetytach rzuć linkiem, bo poza tym, że istnieli, gdzie i kiedy mniej więcej, to wiem w zasadzie nic.

     Co do H, to w którymś artykule pisałem, że ilość H ulega zanikowi, aż w zasadzie do całkowitego (np. włoski czy francuski)… po polsku to jest pikuś… po arabsku jest 5 różnych :). Nawet po hebrajsku są 3.

      
     • A jak to się ma do tzw. antycznej greki/mykeńskiego/ahaiskiego? Czytaj co piszą źródła, a źródła piszą, że na początku w tzw. j. starogreckim/mykeńskim/ahaiskim było SŁOWO a nie HŁOWO (taki niewinny żarcik)… Gdzie tu tzw. KENTUM?!! Np. SELIOS to od SŁOŃCA a nie od H.W. czego… nieprawdaż?

       
     • Daj mi link do takiego źródła.

      BTW. Czy ktoś z czytelników rozumie tu to, czego ja nie rozumiem? Może komuś innemu będzie łatwiej mnie naprowadzić :).

       
     • Sorry phenix, ale prościej już jest trudno.
      Spróbuj przeczytać powoli i spokojnie, bo R.A. czasami wali jak kałacha, tak szybko. Ja już się przyzwyczaiłem 🙂
      Za dużo ma wiadomości i chce to jak najszybciej i na raz sprzedać.
      Dlatego czasami ma awantury z rozmówcami, a tamci za wolno myślą.

       
     • OK… z czasem do mnie dotrze… bo ja utykam na tym, skąd on wie jaka była grecka wymowa przed H… czy to było S i K… bo ja nigdzie tego nie mogę znaleźć, u Niego też nie :).

       
     • Witajcie:)

      Tak nawiazując do tego co pisał R.A. o kole/sole (czyli koło/soło), to może miano Słowianie pochodzi od Sołowianie, czyli czciciele Soła – Sołońca (Słońca, tarczy słonecznej)?

      Co do Hettytów, to może wcześniej byli to Setyci, zanim „S” nie zanikło? A Set to wiadomo, miał braci Kaina i Abla. Kain (ludy kainowe zapewne bo biblijne opowieści to symboliczne są przecież) zabił Abla, a jego potomkowie to R1b (kojarzeni z Celtami). Z kolei potomstwo Seta, to Setyci (Hettyci? ze znakiem zapytania rzecz jasna). A, że Hettyci mogli mieć coś do czynienia ze Słowianami, to chyba też tutaj na tym blogu w kometarzach się przewijało.

      Pozdrawiam autora i piszących tutaj, naprawde fajnie się Was czyta;)

       
     • Hmm… nie pamiętam czy pisałem, ale mam podobne skojarzenie… szukam potwierdzeń… chodzi o Koło/Słońce ↔ Słyszeć, Słowo… widzę też potwierdzenie znaczeniowe… Słońce przekazuje światło, a buzia przekazuje dźwięk (słowo i słuch). Żeby był dźwięk, trzeba z buzi robić koło. Jak zrobimy koło dostajemy dźwięk A czyli pierwszą literę wszystkich alfabetów. Taki luźne, lecz nie alogiczne skojarzenia.

       
     • Przy okazji tzw. greckich słów, co to rzekomo „majom” być taaak starożytne… ciekawostki o w sumie (h)Ydrze i Górskiej/Wysokiej Sławie, czyli Helaklesie … to tak przy okazji „rough breathing” i tego co i kto był przed kim…

      http://pl.wikipedia.org/wiki/Hydra_lernejska

      http://en.wikipedia.org/wiki/Heracles
      Heracles (/ˈhɛrəkliːz/ HERR-ə-kleez; Ancient Greek: Ἡρακλῆς, Hēraklēs, from Hēra, „Hera”, and kleos, „glory”[1]) (…)

      za: Becking, Bob, et al.. Dictionary of deities and demons. ed. Toorn, Karel van der. Wm. B. Eerdmans Publishing. 1999

       
 4. z tego co piszecie to wynika że w dawnych czasach ludzie nie mieli nic innego do roboty tylko zastanawiać się czy mówić satem czy kentum, wg mnie zmiany w językach mogły częściowo miec jakieś reguły, ale często działo się to chaotycznie lub przypadkowo, wyobraźmy sobie że syn władcy plemienia dostał za młodu kamieniem w zęby, a potem wyruszył na wyprawę zdobywać nowe tereny dla swojej rodziny, nowo powstałe plęmię zacznie po nim seplenić lub inaczej wymawiać niektóre głoski, nie mając kontaktu z wymową przodków ze starego plemienia. przypuszczam że nie było wtedy purystów językowych, i każdy mówił tak jak jego rodzice go nauczyli.

   
  • To, co mówisz, to wyjątki… większość zmian językowych jest logiczna. Ludzie na poziomie podświadomym nie zachowują się alogicznie. Dopiero kultura wymusza alogiczne zachowania.

    
 5. bardzo lubię pytać sikhów jak jest „five” w punjabi, a potem mówić im jak jest po polsku:)
  zwacam tez uwagę na podobieństwo liczb do imion bogów:
  jeden(odin) – odyn
  dwa – dewa
  cztery – thor

  siedem kojarzy mi się z Sodomą (może Siedmiogród)
  a propos -Gomora to zapewne miasto otoczone murami (do dzisiaj w Dojczskim-Gemäuer-ruiny)

   
 6. wyjątki potwierdzają regułę:)
  z tego co widze ludzie w dawnych czasach posługiwali się głównie spółgłoskami, w dodatku mówili niewyraźnie, stąd te wszystkie zmiany B-P-W-F, M,N, J,Ź itd. dodatkowo bawili się w przestawianie tych liter żeby utworzyć nowe znaczenia (Mąż i Żona, Lubi-Ból , Weda-Dewa- to przecież przestawki)

   
 7. Pingback: My Homepage

 8. Pingback: How to take a screenshot

 9. Olśniło mnie, co do magów i magii oraz przy okazji magnusa i magnata, bo to są ich dzieci. Mamy przecie słowo magać, w innych słowiańskich toże obecne, dziś jako pełnoprawne słowo nieco zapomniane, a tyczące się mocy, a konkretniej jej stałości lub ciągłości. Mag to ten, co ma moc i możność magać. Co do ostatnich dwóch, moc (siła) sama w sobie to nie jedyne jej znaczenie, bo także oznacza możność (sposobność) i możność (godność,, bogactwo, pańskość, władczość). Pomijam oczywiście zakres dalszej rozbudowy mocy/możności/magania (pomoc pomagać, możny zamożny i t.d.), który też uwielbia się przewijać, bo lubią tak mącić i Ci co podbierają słowa i Ci uczeni.

  en.wiktionary.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
  en.wiktionary.org/wiki/magnus

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *