Język Polski na Sri Lance

W komentarzach często prosicie o „dowody”, że oficjalna lingwistyka nie mówi prawdy.
 
Może to nie będzie „nieprawda”, ale pokażę żywy przykład jak przetłumaczyć tekst, by nie było wiadomo, że to ten sam tekst.
 
Mim zdaniem najbardziej dobitny przykład:
 
 
Tekst jest w języku Pali, czyli Polskim, tylko że w wersji ze Sri Lanki. Zbieżność nazw może być przypadkowa, ale nie da się ukryć, że nazwa przecież jest ta sama. Końcówka -i oznacza po polsku -ski np. Hindi → Hindski, Nepali → Nepalski, Bengali → Bengalski, Farsi → Farski (Perski) itd. czyli Pali to Palski.
 
I rozwala mnie pierwsze zdanie z Wikipedii. Therawada (pāli: थेरवाद theravādasanskr. स्थविरवाद sthaviravāda; dosł. „nauka starszych”)
 
No to już chyba trzeba być ignorantem z doktoratem jakiegoś uniwersytetu, żeby Theravada przetłumaczyć jako „Nauka Starszych”. Aż nóź się w kieszeni otwiera. Przecież nawet przedszkolak tekst Theravada albo Sthaviravada przetłumaczy jako „Stara wiedza”! Ale po 20 latach szkolnej indoktrynacji nagle mamy „naukę starszych”. Żeby przypadkiem się ktoś nie skumał, że w Indiach to język polski był językiem nauki i religii.
 
Tutaj tekst Hindusów, którzy odkrywają, że język słoweński i rosyjski są bardziej podobne do Sanskrytu niż np. hindi: http://pl.scribd.com/doc/14180564/INDO-ARYAN-AND-SLAVIC-LINGUISTIC-AFFINITIES (niestety po angielsku)
 
Jak komuś mało, oto lista słów, które po polsku i w pali brzmią podobnie:
 
Pāḷi word / + meaning Polish word Polish meaning
ABHILEPANAM /  smeared LEPKI sticky
ABHIRADHETI / content, satisfy RADY, RADOWAĆ content, happy, to be happy
ACCHARIYO / wonderful, astonished CZARUJĄCY, CZARY magical, wonderful, magic
ACARIYO / teacher NAUCZYCIEL teacher
ACCHI / eye OCZY eyes
ADDO / wet, moist WODA water
ADO / eating, feeding JEDZENIE Food, eating
AGGI / AGGINI fire OGIEŃ fire
AKKHAM / organ of eye OKO / OCZY eye / eyes
ANDHABALO / stupid DEBIL stupid
ANHO / day DZIEŃ day
ANI / not NIE / ANI no / neither
ANNA / other INNA other
APPEVA / perhaps NA PEWNO / PEWNOŚĆ be sure / sure
APPA-BHOGATTAM / poverty BOGATY rich
ARAMO / monastery EREMITA Recluse (rus.)
ASAMO / uneven, unequal TO SAMO the same
ASESO / all, every WSZYSCY all, everybody
ATTHA, ASITI / 8, 80 OSIEM / OSIEMDZIESIĄT 8, 80
ATITHOKO / very little TYLKO only, just
BALA / military force, fight WOJSKO, WALKA Army, fight
BELUVO / vilvatree BIAŁY white ?
BHAGAM / BHAGAVA majesty, power, love BÓG god
BHAGINI / devout lady BOGINI goddess, lady god
BHANDATI / quarell, abuse BANDYTA bandit
BHARO / burden, load BARY, BARKI shoulders
BHATA / brother BRAT brother
BHAYAM  / fear BAĆ / BOJĘ To fear / afraid
BHOGO / enjoying BŁOGI bliss
BHAVITO/  occupied with BAWIĆ 1. entertain 2. stay
BHEDAKO / one who breaksBHEDO / breaking, rending BIEDAKBIEDA poor manpoorness
BHUMI / earth ZIEMIA earth
BRAHMA / gods name BRAMA gate ?
BRAVITI / BRUTI / say, tell, call BREDZIĆ talk nonsense, to rave
BUBBULA / bubble BĄBEL bubble
CATTARO, CATTANSAM / 4 , 40 CZTERY, CZTERDZIEŚCI 4, 40
CHA, SATTHI / 6, 60 SZEŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄT 6, 60
CHAMA / earth ZIEMIA earth
CHAYA / shadow CIEŃ shadow
CIRAM / bark, fibre KORA Bark
CUCUKAM / nipple CYCKI breasts
CULA / top-knot of hair on the head KULA, CZUB Ball, sphere, round shape
DADATI , DETI , DAYATI / give DAĆ/ DAWAĆ/ DAJ To give / giving / give
DALETI / split DZIELIĆ To split
DANAM / givings DANINA Tribute / gift
DARU / wood DRZEWO tree
DASA / 10 DZIESIĘĆ 10
DASSIYATI / to be shown DOSTRZEGAĆ to spot
DHUMO / smoke DYM smoke
DAUSARO / grey SZARY grey
DHIGHAKO, DHIGO / long DŁUGO / DŁUGI long
DHITIKA /  daughter DZIEWCZYNKA, DZIECKO Girl, child
DIVA, DIVASO / by day DZIEŃ day
DIVOKO / deva DZIW old word for a deity
DOHATI / to milk DOIĆ To milk
DUSETI / to injure DUSIĆ strangle
DUVARAM, DVARAM  / door DRZWI door
DVE, DVADASA / 2, 20 DWA, DWADZIEŚCIA 2, 20
DVIKAM / two, a pair DWÓJKA Pair of two
EKAM / 1 JEDEN 1
ESAKO / seeking SZUKAĆ To seek
ETHRAHI / now TERAZ now
GABHIRO / deepGAMBHIRATA / depth GŁĘBOKOGŁĘBIA Deepdepth
GABATI speak GADAĆ, GĘBA Speak, mouth
GAHO / house GMACH Big house
GALO / throat GARDŁO throat
GARULA / garuda bird ORZEŁ eagle
GAVI , GO / cow KROWA cow
GHOSETI / shout, proclaim GŁOSIĆ proclaim
GIRI / mountain GÓRA mountain
GIVA / neck GRZYWA mane
GULA / pock, pimple GULA boil
HAMSO / goose GĘŚ goose
HASO / happy HASAĆ Sporting, jesting, mirth, joy
HIMO / cold ZIMNO cold
ISA / axis axis
JAMBU / apple JABŁOŃ Apple tree
JANGALO / jungle DŻUNGLA jungle
JANI / wife ŻONA wife
JARA / old age JARY old word for young
JAVO / speed ŻYWO speedy
JIVITAM, JIVATI, JIVI, JIVO / alive ŻYWY, ŻYĆ, ŻYCIE Alive, live, life
JIYA / bow string ŻYŁA String, vein
KABALO / a morsel, lump KAWAŁEK A morsel, lump
KADA / when KIEDY when
KAKI, KAKO / hen crow KRUK crow
KAPPATO / tattered cloaths , rags KAPOTA Old jacket
KARA / jail KARA punishment
KARETI / to cause to be done KAZAĆ To order, to tell sb to do sth
KAROTI / basin, bowl, skull 1. CZERPAK 2. CZEREP 1. bowl 2. top of the head, skull
KASO / cough KASŁAĆ, KASZEL cough
KASMIRO / cashmere KASZMIR cashmere
KATAMO, KATARO / what which KTÓRY which
KATTHA wherein DOKĄD wherein
KATU , KATU / sacrifice , sharp KAT, KATOWAĆ Executioner, torment, torture
KAVATAKO / the panels of the door KOŁATKA, KOŁATAĆ Knocker, rattle
KO / who KTO who
KOKILA / cuckoo KUKUŁKA cuckoo
KHUDDO / poor, small CHUDY thin
KHUDITO / hungry GŁODNY hungry
KUKKUTO / cock KOGUT cock
KULA / family, clan KLAN Family, clan
KUMBHO / water pot, pitcher KUBEŁ bucket
KUNCIKA / key KLUCZ key
LEKHA / line LINA line
LEKHO / letter LIST letter
LOBHO, LUBBHATI / craving, greedy LUBIĆ To like, to please
MADHU / honey MIÓD honey
MAKAKA / monkey MAŁPA monkey
MAKASA / mosquito MUCHA, MUSZKA fly
MAKKHESI / smeared, anointed MAŚĆ ointment
MAMAKO / mine MOJE mine
MAMSAM / meat MIĘSO meat
MANNATI / think, imagine MARZYĆ, MAJAKI Imagine, illusion
MASO, MASAM / month MIESIĄC month
MATA, MAMA / mother MATKA, MAMA Mother, mum
MASATI / touch MUSKAĆ Subtle touch
MAYAM / we MY we
ME / me MNIE me
MEGHA / cloud MGŁA, MGŁAWICA Mist, fog, cloud
MILAKKHO / barbarian MLEKO (milk ?)
MUSIKO / mouse MYSZ mouse
MUCCATI / be free to do, released,  urine
 1. MOC,
 2. MOCZ
 1. Power
 2. urine
NA / no NIE no
NABHO / sky NIEBO Sky, heaven
NADATI / to sound NADĘTY, DĄĆ To blow, to sound
NAGARAM /  a town with market GRÓD, GRODZIĆ City, fence, mark
NAGGO / naked NAGI, NAGO naked
NAMA /NAMAM name IMIĘ name
NANA / different INNE Different, other
NANAM / knowledge ZNAĆ, ZNANIE To know, knowing
NASA / NASIKA nose NOS nose
NATANAM / dancing TANY, TAŃCZYĆ Dance, dancing
NISA / night NOC night
NAVAKO / NAVO new NOWY new
NIGADATI / tell, delare, recite GADAĆ To talk
NIGGHOSO / noise GŁOŚNO Loud, noise
NINNO / deep, lowlying NIZINA, NISKO Valley, low-lying
NIRODHO / not born NIE RODZIĆ Not born
NISA / night NOC night
NO / not NIE no
NUDATI / reject, avert NUDNOŚCINUDNO Nauseabored
OPATITO / fallen down OPADAĆ Fall down
OSADETI / to sink, to depressOSIDATI / sinking OSADZAĆ, OSIADAĆ To settle, to sink
PACCHA / afterwards PÓŹNIEJ Later, afterwards
PAHARATI / strike, hurt POHARATAĆ to cut
PAJJALATI / burn, blaze PALIĆ To burn
PAKKHI, PATANTO, PATANGO / bird PTAK bird
PALAPITAM / idle talk PAPLAĆ, PAPLANINA Idle talk
PALAYATI / run away, flee PŁOSZYĆ Frighten away
PAMSU / dirt PIASEK, PIACH sand
PANCA, PANNASAM / 5, 50 PIĘĆ PIĘĆDZIESIĄT 5, 50
PANDITAKO / pedant PEDANT pedant
PANHO / question PYTANIE question
PARIVATTO / change PRZEWRÓT, PRZEWRÓCIĆ turn over
PASADO / mansion POSADA mansion
PASO / string PASEK Belt, string
PATTO / bowl PATELNIA frying pan
PAVADATI / speak out POWIEDZIEĆ Say, speak out
PAVAT / diffuse a scent POWĄCHAĆ, WOŃ To smell, scent
PAYAKO / one who drinks PIJAK drunkard
PESETI / send POSYŁAĆ, SŁAĆ To send
PHALAM / fruit PŁODY Fruits, produce
PHENAM / foam PIANA Foam, froth
PILETI / oppress, haras PILIĆ to urge
PLAVATI, PILUVATI / float PŁYWAĆ, PŁAW To swim, float
PUCCHAT / ask PYTAĆ Ask question
PUNNO / full PEŁNO full
RACCHA / road DROGA road
RAKKHA / protect
 1. RĘKA, RĘKOJMIA,
 2. CHRONIĆ
1. Hand, guarantee2. protect
RAVA / noise WRZAWA noise
RATI / pleasure, love RAD, RADOŚĆ Satisfied, happiness
RODATI / weep, wail RYCZEĆ Blubber, roar
ROHITA / red KREW blood
RUHATI / ascend RUCH move
SA (sanskr. SVA) / one`s own SWÓJ one`s own
SADA / ever, always WSZĘDZIE, WSZYSTKO Everywhere, all
SAKKHARA / sugar CUKIER sugar
SALA / hall SALA hall
SAMANO / recluse SZAMAN Recluse, medicine man
SAMO / same SAMO The same
SANKU / stump, stake SĘK Knot (in wood)
SANNA / SANNI imagining SEN dream
SANTO / saint ŚWIĘTY saint
SARADO / year ROK year
SARANGO / deer SARNA deer
SASI / moon KSIĘŻYC moon
SASO / a hare 1. ZAJĄC,2.  SUS
 1. A hare

2. Leap

SASSU / father-in-law ŚWIEKRA Father in law
SATAM / 100 STO 100
SATO / joyful SZCZĘŚCIE happiness
SATTA , SATTATI / 7, 70 SIEDEM, SIEDEMDZIESIĄT 7, 70
SATTHI / 60 SZEŚĆDZIESIĄT 60
SATTI / knife SZTYLET Knife, dagger
SAYANA / SENAM sleeping SPAĆ, SENNY Sleep, sleepy
SETO / white ŚWIATŁO light
SIBBANI / sew SZYĆ sew
SIGALO / jackal SZAKAL jackal
SIGHO / quick SZYBKO quick
SIKHA / peak SZCZYT peak
SILABBATAM / religious rites ŚLUBY Holy orders, to pledge
SIVATHIKA / charnel – house ŚWIĄTYNIA sacred place
SUKKHO / dry SUCHY dry
SUNU / son, child SYN son
SUPATI / sleep SPAĆ sleep
SUPO / soup ZUPA soup
SUSSUTE / to be heard SŁYSZANY To be heard
TAD / since, from ODTĄD, STĄD Since, from here
TALA / surface TŁO background
TAHAM / there TAM there
TAMO / dark CIEMNO dark
TANU / thin CIENKI thin
TANTA / string STRUNA string
TAPO / heat CIEPŁO heat
TARAKA / star, the pupil of the eye ŹRENICA Pupil of the eye
TARAVO / tree TRAWA grass
TASATI / tremble TRZĄŚĆ Tremble, shake
TATHA / thus TAK, TAKOŚĆ Thus,
TE, TVAM / thee, you TY, TWOJE You, yours
TINI , TIMSAM / 3, 30 TRZY, TRZYDZIEŚCI 3, 30
THOKO / small, slight TYLKO, TROCHĘ Small, only, not much
TUCCHA / empty, vain CZCZA [GADANINA] Empty, vain [talk]
TVAM, TUVAM / thou TY you
UBHAYO / both OBOJE both
UDDA / otter WYDRA otter
UGGA / huge OGROMNY huge
UPPAJJATI / arise, appear POJAWIAĆ To appear
VACAKO, VATTI, VADATI / speaking WOKAL, WODZIĆ, MÓWIĆ Voice, to talk
VAHATI / bearing, carrying WZIĄĆ To take, to
VAKA / wolf WILK wolf
VANA / wound RANA wound
VARAHA / hog, boar, pig WARCHOŁ Hog, boar, pig
VASANTO / spring WIOSNA spring
VASO / perfume WĄCHAĆ, WĘCH To smell
VATI, VAYATI / blow WIAĆ To blow
VAYO / any period of life WIEK age
VAYU / wind WIATR wind
VEJJA / physician, doctor WIEDŹMA witch
VIDHATI, VIDALETI / assign, break, split WYDZIELAĆ To split
VIDATI / know WIEDZIEĆ To know
VIDHAVA / widow WDOWA widow
VIJAYO / victory ZWYCIĘŻAĆ To win
VIVADO / dispute WYWÓD argument
VIVARATI / open the door WYWAŻAĆ To force the door
VO / yours WASZ Yours (plural)
YATHA, YO / as, like JAK As, like
YUGO / yoke JARZMO yoke
YUVIN / young JUNAK Young man
 
Więcej na temat języka Pali (niestety w języku angielskim) jest tutaj: Podobieństwa języka polskiego i Pali
 
Jeśli ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, to po tym artykule raczej powinny się one skończyć.
Info językowe
Info historyczne
Sposób opisania
Summary

50 thoughts on “Język Polski na Sri Lance

 1. Pingback: Lechici w Himalajach | Wspaniała Rzeczpospolita

 2. Nie znam się na tworzeniu słów i stąd moje pytanie,
  Po czym poznać że to Ario-słowianie dali hindusom te słowa a nie odwrotnie?
  jak poznać które słowo było pierwsze a które od niego utworzone ?
  pozdrawiam

   
  • To czasem jest niemożliwe, ale czasem jest możliwe do odtworzenia. Dam przykład, skąd wiemy, że słowo leasing jest w polskim zapożyczeniem, a w angielskim głównym słowem? Stąd, że po polsku leasing ma tylko jedno znaczenie. Czyli odpłatna dzierżawa na określony czas na określonych warunkach. Po angielsku, nie dość, że ma więcej znaczeń, to jeszcze istnieje jego odmiana czyli leased, lease, release itd. po polsku jest tylko leasing. No i jeśli mamy po polsku koło, kółko, kołować, skołowany, kolega, okolica itd. a w sanskycie jest w zasadzie tylko cakra, to kierunek jest do przewidzenia. Innu przykład, obecnie wydaje się wulgarny (ale tylko po polsku), ale historycznie nie było to słowo wulgarne: jebać, zajebać, przyjebać, przyjebać się, pojebany – każde z tych słów oznacza co innego. Nie zapomnę jak w chorwackiej gazecie zobaczyłem tekst: „Zajebali bankomat” w sensie okradli, bądź ukradli :). W sanskrycie słowo jebać znaczy po prostu kopulować i tyle. Takich słów jest cała masa. Oczywiście obecne polskie słowo „czakra”, które pochodzi z sanskryckiego „cakra” już jest uznawane za zapożyczenie, mimo że oryginalnie pochodzi od polskiego słowa kółko, a to od słowa koło Mam nadzieję, że już wszystko jest jasne.

    
  • Powiem Ci, że nie zauważyłem tego sam… Wyjdzie z tego miniartykuł, ale nie chcę zostawić takiego ciekawego porównania bez odpowiedzi (może jak coś kiedyś wykopie to zrobię pełnoprawny artykuł). Nie mam za bardzo czasu, ale powiem, co wiem.
   Sri Lanka tłumaczy się jako Najjaśniejszy Teren. O ile Sri i Śri czyli Najjaśniejsza i Święta można połączyć bez problemu (bo to raczej jest ten sam rdzeń i to samo znaczenie), to już Lanka powoduje kilka problemów. Bo niby tłumaczenie jest kraj, teren, wyspa, ale jest tu kilka nieścisłości:
   Wikipedia twierdzi, że nazwa w Ramajanie to: Lanka, Lankdweepa, Lakdiva czy Lakbima. Przy czym raz tłumaczy dweepa, raz diva, a raz bima jako „wyspa”. Z czego moje słowniki Sanskrytu potwierdzają jedynie wersję z Dweepa. Na moje diva znaczy tyle co „boski”, „dzień”, „jasny”, ale i „chochlik” czy „demon” por: dziwić, cuda – dziwy, dziewczyna, dewa, dziewięć. Znowu „bima” nie jest rozpoznawalne w moich słownikach jako oddzielne słowo, a raczej jako imię jakiegoś gościa (osobiście nie wiem co to za gość).

   Słowo „Lanka” samo w sobie też nie niesie konkretnego znaczenia (czyli też jest nazwą własną), ale znalazłem też coś takiego w jednym ze słowników: Name of the chief town in Ceylon or of the whole island (renowned as the capital of the great rākṣasa – rāvaṇa – q.v; according to to some accounts laṅkā – was much larger than the island of Ceylon is at present, or was even distinct from it, the first meridian of longitude which passed through ujjayinī – being supposed to pass through Lalso). Wynika z tego, że słowo Lanka wcześniej odnosiło się do dużo większego terenu niż obecna Sri lanka, który mógł w ogóle na Sri Lance nie leżeć!

   Jeśli chodzi o wodne skojarzenia, to celtyckim odpowiednikiem słowa Lech, jest słowo: Loch! czyli woda, jezioro, morze. Lechitów, których teraz zwiemy Wikingami nazywano właśnie Lochlanach (!) czyli ludzie wody, albo „Dene” (Don to woda) czy Ascomanni (Popielidzi – ash to obecnie popiół po angielsku).

   Podsumowując, nie jestem w stanie potwierdzić jednoznacznie powiązania słów Loch, Lech, Lenk, Leg, Reg, Lek , z Lanka, ale prawdopodobieństwo spokrewnienia oceniałbym na dosyć duże. Jak znajdę jakiś „dowód” i/lub bardzo silną poszlakę. To nadaje się to na oddzielny artykuł. Dzięki za to skojarzenie!

    
   • Bima ? Jeśli to gość to może chodzi o Bhima ?
    Pojawia się w Mahabharacie. Syn Waju i Kunti. Ale może to tylko nieistotne podobieństwo.

     
   • >>>Bo Lanka znaczy Ląd/Wyspa<<< Sam powiedziałeś, Phoenixie. Miałem właśnie napisać, że Lanka to to samo co polskie słowo LĄD, czyli mamy już pełne tłumaczenie i wyjaśnienie źródłosłowu, Śri Lanka to po polsku "Święty Ląd".
    Na warszawskim Służewiu jest centrum handlowe LAND. Centrum powstało na przełomie lat 80/90 XX wieku, ano wiadomo moda na zagraniczne słowa, nimieckie, angielskie.. Zakompleksiony baran o mentalności niewolnika wpadł na pomysł, że takie obce słowo ściagnie klientów, w ten sposób rodzime polskie słowo LĄD zatoczyło krąg i wróciło do Polski jako obce aby obcym blaskiem nęcić zakompleksionych polaczków, którym do głowy nie przyjdzie skąd się wzięło.

     
 3. i jeszcze dodam kilka
  Palijskich porównań:
  Citta
  umysł

  CZYTAĆ (?)

  Dāna
  dawanie
  dar, ofiara, szczodrość

  rzecz DANA (!)

  Jāti
  początek życia
  narodziny, nowe życie

  DZIECI (!)

  Jarā
  starość
  STARA (?)

  Magga
  ścieżka
  1. magga-ñāna, znajomość ścieżki (wiodącej do Oświecenia)
  2. magga-phala, dosłownie „ścieżka i owoc, owoc ścieżki”, synonim Oświecenia

  MAG człowiek oświecony (?)

  Maraṇa
  śmierć

  na MARACH

  Niraya
  piekło
  czyściec, świat karny

  nie-RAJ (!)

  Piṇḍpāta
  jałmużna

  PIENIĄDZ-PŁACA (?)

  Rāga
  pożądanie

  ŻĄDZA (?)

  Saddhā
  wiara, silne przekonanie

  oSĄD (?)

  Samaṇa / samaṇera
  pustelnik / nowicjusz buddyjski

  SAMOTNIK

  Satta
  istota

  Sīla
  moralność

  SIŁA(?)

  Viriya
  energia

  WIR, WIGOR (?)

  Yāma
  król świata zmarłych

  JAMA (dziura w ziemi)

   
  • Skąd to wiesz/masz? Mieszkasz tam, studiowałeś palski? Raczej nie jest to wiedza powszechna, więc wiesz w tym temacie więcej ode mnie, bo ja bym do takich skojarzeń za łatwo nie dotarł.

    
   • Już znalazłem kilka nowych słów:

    Ciekawe jest to:

    Dibbacakkhu / dibbasota
    niebiańskie oko / niebiańskie ucho

    Ń → D jak w wyrazie Neve / Dziewięć to tu przejście jest odwrotne Dibba → Niebo, z tego wynika, że kiedyś był tam dźwięk pomiędzy ń, a dź i nie ma konsekwencji (identycznie jak B i W)… bo mamy Niebo czy niebieski, ale Dziewięć i Dziew-czyna (zrobione przez boga), a tu np. Dibba (niebo), ale Nava (dziewięć) i Deva (bóg). A w innych językach: nebulo (chmura), Nabuchodonozor (dosł. Boże ochroń granice), Adieu (do boga) itd.

     
  • Niraya, to bardziej jednak „nie Raj – Rajec”. Nawet łączy się z Nyją – Nicością.
   Piekło, czyściec, świat karny to wymyśły jahwistów, w Wiedzie nie ma czegoś takiego.

    
 4. Pingback: Lechici | Wspaniała Rzeczpospolita

 5. Pingback: Królowie i bogowie | Wspaniała Rzeczpospolita

 6. Pingback: Hej Kolęda, Kolęda! - Wspaniała Rzeczpospolita

 7. Pingback: Hej Kolęda, Kolęda! | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 8. Pingback: Prawdziwi Aryjczycy - Wspaniała Rzeczpospolita

 9. Te Wasze etymologie mozna rozdzielic na trzy grupy:
  1. Rzeczywiste podobienstwa wynikajace ze wspolnego dziedzictwa indoeuropejskiego.
  2. Falszywe skojarzenia ze slowami, ktore jezyk polski zapozyczyl na przestrzeni ostatnich kilkuset lat.
  3. Etymologie ludowe czyli fantazje prostego ludu.
  Gdybys chcial przyklady to moge ich podac setki, jest tego tyle, ze nie chce mi sie w to zaglebiac.
  Pozdrawiam!

   
  • I ja, i ja!!!
   Proszszsz, oświeć nas tajemną WIEDZĄ swą, jakże nieopatrznie przed nami niegodnymi prostakami z ludu ukrytą, o Najwspanialszy i Najmądrzejszy! Pragniemy i czekamy, a zwłaszcza ja, cała drżąca z niecierpliwości, (nie przymierzając jak oblubienica, co wyczekuje oblubieńca, czyli taka lala, co to będąca w oczekiwaniu jest), całuję Tfe stopy! Smoq, smoq! Czerwonam i goroncam, przybywaj i nie zwlekaj, zapładniaj mój umysł, świętemi słowami sfemi, które zagłębią się we mnie głęboko i wydadzom plon stokrotny! 🙂 Nie odrzucaj mnie i nie odtrącaj! Jam niewolnica tfa, na wieki wieków, Amon(a) R.A.

    
   • Twoje inicjały skojarzyłem z Rechot Aku piszącym komentarze na blogu Białczyńskiego… Czy się pomyliłem czy nie?

     
    • Patrz po znaku/awatarze… To ja, a nicka skróciłem, żeby go nie kaleczono, o czym tu informowałem, jak zacząłem pisać… Pozdrawiam.

      
   • Się ubrechałem… ale teraz się chłopak speszy… i figę dostaniemy, a może by wyłapał jakiś błąd i by można było poprawić :). Adwokat diabła też jest potrzebny… ale może ten jednak nie był gotowy na rolę mesjasza…

    Do innych:
    Krytyka i zgłaszanie błędów (i pytania) są mile widziane… w ten sposób mogę się doskonalić i dla innych będzie wiedza na wyższym poziomie… Tylko konkrety proszę, a nie ogólniki, z których nic nie wynika…

     
 10. NIeżle.
  Zwróciłbym uwagę jednakowoż na język Litewski, ktory uchodzi za najbardziej archaiczny z jezykow indoeuropejskich

   
  • Często zwracam, ale jednak muszę przyznać, że mało go znam i niestety nie wiem, dlaczego to właśnie ten język ma być bardziej archaiczny od innych. Ma Pan jakieś dodatkowe info z argumentami, bo chętnie bym je poznał.

    
 11. Sympatyczne wariactwo. Bawili się w nie także różni znani ludzie (żeby wspomnieć tylko „Nabuchodonozora” w interpretacji Mickiewicza: „nie boh odno car”).

  A Stach z Warty to już dawno udowodnił, że język polski to macimowa (Protong po angielsku), czyli źródło wszystkich języków na świecie. Napisał o tym tysiące stron. Tu esencja:

  http://www.amazon.com/Behold-Protong-Robert-Williams/dp/0867195193

  A tak serio, to rozbawiły mnie takie „podobieństwa” (jest tego sporo)
  PANDITAKO / pedant PEDANT pedant

  Pedant to oczywiście znane staropolskie słowo 🙂 Stawiam zgrzewkę piwa każdemu, kto znajdzie je w korpusie polskiego słownictwa sprzed 1600 roku. Jeszcze u Lindego „pedant” w polszczyźnie to nie dzisiejszy pedant, czyli „człowiek przesadnie dokładny, przywiązujący zbyt dużą wagę do porządku”, ale „człowiek szkolnych nałogów pełen”. No to o którego „pedanta” chodzi?

  Język żyje! Znaczenia się zmieniają! Kiedyś „kobieta” to był wyraz wysoce nieprzyzwoity, dziś – emocjonalnie obojętny. No ale co ja będę psuł zabawę, kiedy tyle ludzi ma radość… 🙂

   
  • Cieszę się, że się podoba… jednak nie znalazł Pan solidnego błędu w mojej dedukcji. Macimowy nie znam, choć o teorii słyszałem… powyższy wykaz nie jest również mój… spisała to osoba nie mająca pojęcia o językach, a i tak znalazła (sensownych) podobieństw setki. Oczywiście Pan się będzie koncentrował na błędnych, ale ile ich jest? 20-30%? reszta jest generalnie poprawna…

   zgadzam się jednak z teorią, że to słowiański jest trzon drzewa słów, a pozostałe słowa (w innych językach) to gałęzie odchodzące od niego. Proszę zauważyć, że praktycznie nie ma słów/rdzeni, które nie istnieją w słowiańszczyźnie natomiast w pozostałych rodzinach rdzeni brakuje spory procent.

    
  • Zagadka dla pana językoznawcy, może odpowie…
   LeŻeĆ/T – LeGNąĆ/T – LeC
   Czy to sa rdzenie tzw. satem, czy centum/kentum?

    
   • no i cisz u językoznawcy… ja się dopiszę… po polsku Krótki, po germańsku Short… kto jest Satem, a kto Kentum?

     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *