Big, Small & Nike

Ze względu na to, że zaraz po Polsce najwięcej wejść jest z krajów angielskojęzycznych (UK, IE, US, CA i AU), to dziś etymologie kilku angielskich słów: Big, Small, Victory i firma Nike!

Big

Big w dosłownym tłumaczeniu po polsku znaczy tyle, co „duży”, ale co znaczy etymologicznie?

W angielskim słowniku etymologicznym znajdziemy następujące info:

From a northern Middle English dialectal term big, bigge (powerful, strong), of uncertain origin, possibly from a dialect of Old Norse. Compare dialectal Norwegian bugge(great man).

Dosłownie: Z północnego środkowoangielskiego dialektalnego terminu big, bigge (możny, mocny, silny), niepewnego pochodzenia, najprawdopodobniej z dialektalnego północnonorweskiego. porównaj dialektalne norweskie bugge (wspaniały czlowiek).

Pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to „uncertain origin” (niepewne pochodzenie). Taki zwrot to najczęściej eufemizm dla „słowiańskie pochodzenie”, używany wtedy, kiedy słowo ewidentnie wygląda jakby było słowiańskie, ale nie pasuje do oficjalnej historii, w której Słowianie w cudowny sposób pojawiają się na mapach ok. III-VI w. Problem jest taki, że słowo odsłowiańskie musiałoby być starsze niż sama słowiańszczyzna. Oczywiście dla historyków i lingwistów to nie jest dowód, że jednak słowiańszczyzna jest starsza, dlatego właśnie pisze się: „uncertain origin”. Więcej na ten temat w Pierwsze przykazanie lingwistyki: Zawsze ignoruj rdzeń słowiański!

Drugą rzecz, na którą należy zwrócić uwagę jest pochodzenie z norweskiego, co oznacza, że słowo zapewne przywieźli Wikingowie.

Co bardziej kojarzący fakty czytelnicy już na tym etapie szybko zauważą, czy po słowiańsku nie mamy jakiegoś „Great Mana”, który brzmi mniej więcej jak „bugge”. Ale to przecież luźne skojarzenie, prawda? Sprawdźmy!

Po angielsku słowo „bugge” też istnieje i oznacza coś przerażającego. Hmmm. Naszego słowiańskiego odpowiednika też się w sumie boimy.

Etymologia „bugge” jest następująca: Likely from Proto-Germanic *bugja- (swollen up, thick), compare Norwegian bugge (big man), dialectal Low German Bögge (goblin”, “snot))

Pojawia się nam niemieckie Bögge, które oznacza goblina, czyli mitycznego stwora.

Podsumujmy: mityczne stworzenie, którego się należy bać i jest wielki i silny, a do tego brzmi jakoś „bugge”, „bugja”, „boegge” itd. jakoś dziwne te zbiegi okoliczności…

Sprawdźmy kolejne słowa: bogey (zmora, straszydło), bogie (duch), bogy (szatan, zło)… myślę, że każdy już wie, od jakiego polskiego słowa pochodzi słowo „big”. Chodzi oczywiście o nasze słowo „bóg”.

Nie należy tu za bardzo mieć pretensji do Anglików (czy Germanów w ogóle) za czasami odwrócone znaczenie naszego słowa. Otóż kiedy dostawali od nas srogi łomot 1300 lat temu to oczywistym było, że to, co dla nas było bogiem i nam pomagało, to dla nich było szatanem i im szkodziło. Można to trochę przyrównać do aktualnej nagonki antyislamskiej w mediach, jak tak dalej pójdzie to słowo Allah (które oznacza Lech, Pan, Władca, Bóg) naszym dzieciom czy wnukom może się też bardziej kojarzyć z szatanem.

Dla osób na tyle zindoktrynowanych przez szkołę, którym zaraz przyjdzie do głowy, że to Polacy wzięli „boga” od Germanów pragnę przypomnieć, że polskie słowo „bóg” w formie „bhaga” jest poświadczone w Wedach (Wiedzy), którą Słowianie przekazali Hindusom 4000 lat temu (więcej na ten temat w Sloveniska Samskrta).

Small

Słowo „small” jest dużo prostsze w rozkminie dla przeciętnego zjadacza chleba, bo wystarczy odjąć „S” i mamy źródłosłów. Co ciekawe polskie słowo „mały” przeszło do wszystkich germańskich z „S” na początku i oznacza „mały”, za wyjątkiem niemieckiego (jako „schmal”) i szwedzkiego, gdzie oznacza: „wąski”. Nie wiem czy polskie słowo „szmal” nie jest jakoś z tym powiązane (jako słowo, które wtórnie wróciło do polskiego)?

Słowo to przeszło również do języków romańskich w formie identycznej jak po polsku, z tym że znaczenie zmieniło się na „zły”. Swoją drogą to ciekawe, że połowa słów, która zmienia znaczenia przechodząc do języków zachodnich zmienia znaczenia na pejoratywne (porównaj: wandalizm, awaria). Widać nigdy nie mieliśmy najlepszej opinii.

W każdym postłacińskim języku oznacza to samo np. fr:mal (zły), it:malo (zły), es:malo (zły).

Ciekawym derywatem jest esperanckie „mal-„, które oznacza przeciwieństwo np. malbona (zły, bo bona=dobry) itd.

Słowo to wróciło do nas w ciekawym złożeniu jako „malaria”. Malaria to „mal” (złe) + „aria” (powietrze) czyli „złe powietrze”. „Mal” już wiadomo, że jest polskie. Natomiast „Aria” pochodzi od greckiego „aer” (wiatr), które pochodzi od polskiego „wiatr”. Nie wygląda to może podobnie na pierwszy rzut oka, ale jak chwilę pomyślimy to wszystko stanie się jasne.

Polskie „W” przechodząc do greki zawsze zanika lub zmienia się w B, porównaj: Wodra (staropolska „woda” – R zachowało się jeszcze w słowie „wiadro” – pojemnik na wodę) → el:Udor (Woda, porównaj Hydra, Hydrant, Hydrogen – w greckim nie ma H – dodaje się nie wiedzieć czemu w transkrypcji na łacinę), Wioska → Oikos (Dom), Wiedza → Oida (wiedzieć). Przykładem przejścia W→B jest słowo Żywot → Bios (Żywot, porównaj: biologia). Wiem, że na pierwszy rzut oka podobieństwa nie widać (tylko O się powtarza), ale wystarczy usunąć Ż (którego nie ma w greckim w ogóle) i wymienić T na S (często się wymieniają, porównaj: pl:głos → en:glossary, el:poliglosso → pl:poliglota) i mamy Bios.

Jeśli w takim razie weźmiemy polskie dialektalne: „wiater” i usuniemy z niego W i T to zostanie nam właściwie greckie „aer”, które znaczy to samo (wiatr).

Dla większości współczesnych ludzi szokiem jest informacja, że 1300 lat temu w Grecji mówiło sie po polsku/słowiańsku, no bo w szkole tego przecież nie było :). Dlatego tyle polskich słów jest obecnych we współczesnej grece, a że z greki wyemigrowały później do innych języków, to wszystkie słowniki wyprowadzają masę słów z greki, skrzętnie pomijając ich słowiańskie pochodzenie w grece. Żeby nie było, że to czcze gadanie, chciałbym przytoczyć cytat Michała – Cesarza Bizancjum z Żywotów św. Metodego z 885 roku, który tak mówi do misjonarzy:

„Słyszysz li filozofie, słowa te. Otóż dam ci dary mnogie, weź z sobą brata swego, ihumena Metodego, i idź. Jesteście bowiem Tesalończykami, a WSZYSCY Tesalończykowie czysto po słowiańsku mówią”

Cały tekst znajduje się tu: http://www.collegium-novum.pl/biblioteka/File/cyryl%20i%20metody.pdf

Tesalia to nie jest tam, gdzie jest Sołuń (Thesalloniki), choć nazwa podobna (zaraz to wyjaśnię). Tesalia jest dużo niżej, na południe od Olimpu, jej stolicą jest Larissa. Sołuń natomiast jest stolicą Macedonii (regionu Grecji, a nie pobliskiego słowiańskiego państwa, którego stolicą jest Skopje). Skoro Tesalia (dużo na południu) mówiła po słowiańsku, to co dopiero Macedonia. Nawet grecka nazwa Sołunia jest słowiańska! Ale jak?

To było tak: Kassander, macedoński książę założył Sołuń i nazwał go Thessaloniki na cześć swojej żony Thessaloniki. Ta znów była siostrą przyrodnią Aleksandra Macedońskiego, który mniej-więcej wtedy zdobył Kraków. Księżna Thessaloniki natomiast dostała imię od wydarzenia, które nastąpiło w momencie jej narodzin. Chodziło o Bitwę na Krokusowym Polu, którą wygrali Macedończycy z Tesalończykami i „wniknęli” do Tesalii i „zniknęli” jej armię. Celowo używam tu słowa „niknąć”, otóż od tego słowa pochodzi greckie „nike” czyli zwycięstwo (stąd grecka bogini zwycięsta nazywa się Niki/Nike). Ze złożenia Thessalia i Niki powstaje imię księżniczki Thessaloniki (Zniknięcie Tesalii / Zwycięstwo nad Tesalią), które jest w greckiej nazwie miasta z nami do dzisiaj. Co ciekawe, z greki w postaci „vike” (greckie N zapisuje się jak łacińskie V) trafiło do pozostałych języków jako np. en:victory, a do Polski w imionach Wiktor i Wiktoria.

Macedonia

Zastanawiacie się pewnie dlaczego mówiąc Grecja (szczególnie północna), nie myślimy Słowianie… Przecież kraj o nazwie Macedonia jest ewidentnie słowiański! I region w Grecji o nazwie Macedonia też historycznie jest słowiański! W jaki sposób jesteśmy robieni w jajo wyjaśnić nam może artykuł na polskiej Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Macedonia

Dokładna liczba Macedończyków w Grecji jest bardzo trudna do określenia, bowiem w spisie powszechnym nie można się określać jako Macedończyk. Władze Grecji wychodzą z założenia, że na terenie Grecji nie ma już oryginalnych Słowian – Macedończyków, a słowiańskojęzyczni obywatele Grecji są Grekami, zeslawizowanymi w przeszłości lub potomstwem rodzin wielokrotnie mieszanych. Grecy uważają też, że liczące trzy tysiąclecia określenie „Macedończyk” nie powinno być zawłaszczane na oznaczenie narodowości i na wyłączność, przez naród słowiański.

No bo jak to? Kto to widział, by Macedończycy byli jednak Słowianami?

Nike

Paradoksalnie najczęściej spotykanym derywatem polskiego słowa „niknąć” / „wniknąć” / „zniknąć” itd. jest amerykańska marka Nike! Czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, że na butach masz zmodyfikowane polskie słowo?

 

Info językowe
Info historyczne
Sposób opisania
Summary

63 thoughts on “Big, Small & Nike

 1. Tekst uzdrawiający w leczeniu z kompleksów kulturowych…

  Gdy zacząłem czytać o związkach naszego języka z sanskrytem, poli , przenikaniem słów…, to waśnie „big” było jednym z pierwszych , które skojarzyłem z naszym bóg…
  Innym spostrzeżeniem jest słowo” WATCH”…Gdy się go widzi, to z niczym się go nie łączy …
  Ale czytając na głos słyszymy „ła(o)cz” skąd blisko do „oczy”….
  Podobnie „SPEED”…na głos „spid”-„spad”-„spadanie”, co jest z reguły „szybkie, tak jak „speed”. Można też podobieństwo wyporowadzić od słowa „pęd”-„pędzić”…

  Korzystając z okazji …
  Niektórzy słowo historia wyprowadzają od zwrotu IZ TORY…, czyli dzieje z księgi kultu abrahamowego…Może tak jest w istocie….Ale proszę o komentarz procesu tworzenia hi-storii….od słowa stary….cześć dla starego….Nie TORA jest filarem a STARY….Chyba , że nasz „stary” to też „s TORY „…???Albo na odwrót…TORA jest od STARY???
  „story” , czyli opowieści , to nie główne zajęcie dla ludzi stary-ch.???

  Pozdrowienia
  Ps. Ciekawy jestem , jak reagują na Pana artykuły uznane autorytety?

   
  • #kompleksy?
   i tak, i nie… bardziej odbudowanie pewnej świadomości ludzi, pokazuje że wiedza naukowców jest bardzo hermetyczna i nie pozwalają sobie na inne rzeczy które ich profesorowie „potwierdzili”.

   #Watch, Historia
   szczerze mówiąc bardzo ciekawe przypadki słowne i z pozoru nie widoczne, ale celne porównania.

   #autorytety
   Ja sam jestem ciekaw co sobie te tęgie głowy myślą, ale wiem że ich studenci, z miejsca odrzucają rdzeń słowiański i co za tym idzie, szybko dementują te prawdy.

    
   • Tak, odbudowanie pewnej swiadomosci nie bedzie proste, ale nie jest niemozliwe. Sporo zrodel znajduje sie jeszcze w archiwach wielu europejskich dworow krolewskich.
    Kiedys przeczytalam wypowiedz zachodniego lingwisty, ktory porownal jezyk polski do najwyzej zaawansowanego programu informatycznego. O ile jezyki romanskie lub germanskie sa „oprogramowaniem dla poczatkujacych”, o tyle jezyki slowianskie, a glownie polski, sa niesamowicie wyrafinowanym oprogramowaniem dla grupy zaawansowanej. Jezyk polski w szczegolnosci jest totalnie nastawiony / zaprogramowany na przyszlosc, gdyz dzieki wszelkim przyrostkom, przedrostkom nigdy nie zaginie. Jeszcze Polska nie zginela to wlasnie sens programu naszego jezyka, ktory plynnie ewoluuje wraz z historia. Lingwista ten podsumowujac stwiedzil, za zakres projekcji jezyka polskiego w przyszlosc jest tak olbrzymi w stosunku do innych jezykow, ze az wydaje sie nieprawdopodobne, iz jezyk ten stworzyli ludzie…

     
    • Wg pewnych badań, z pograniczy fantastyki, historii, legend w całej Europie, to powtarzają się te same wątki, o olbrzymach które żyły razem z ludźmi. A dodając do tego mitologię całego świata, to powtarza się zawsze że Bogami byli jakieś niewiarygodnie mądre i silne osoby, o bardzo z hierarchizowanej strukturze władzy. Nigdzie nie było bóstw wspierających demokrację.

     Jakbyś podała nazwisko tego naukowca, albo artykuł do tego tekstu 🙂

      
     • Tez bym go chciala odnalezc….:-) czytalam to wiele lat temu i zapamietalam tylko dlatego, ze od tego momentu zaczelam interesowac sie wlasnym jezykiem, ktory wczesniej byl dla mnie oczywisty i prosty…..to byl chyba profesor glottologii jednego z uniwersytetow

       
  • Ja mam kilka pytań do pana Phoenixa:)

   1. Jak oceniasz ten tekst Wandaluzji na temat korzeni angielskiego słowa „amazing”?

   ” Nasi przedjezuiccy historycy twierdzili, że Płock był stolicą Amazonek, które jako Massageci i Moskowie z zamki aMAZON – od których pochodzi nazwa MAZOWSZE – podbili Azję i wrócili jako Sarmaci. To można tłumaczyć zamkiem Królewskim w Płocku, który był bliźniakiem Najwspanialszego Pałacu Cesarskiego Karola Wlk na Oversburgu w Kolonii jako TRAKTATOWEGO między Pragą i Foroneuszem a Machanonem ze Lwowa. Ponieważ imię Machaon jest greckie a on Grekiem nie był więc mógł się nazywać przed transfonimią aMASSONEM, od czego powstał pałac aMASSON, co przetrwało w angielskim AMASING czy arabskim Almanzorze. Wandalowie nazwali jednak Płock GOPŁEM czyli Orlim lub Sokolim Gniazdem, od czego urobiono germańskich Gotów i Gepidów, gdyż GOT – jak wykazywali lingwiści szwedzcy – nie jest nazwą germańską i pochodzi prawdopodobnie z Mazowsza. Wniosek z tego jest taki, żę zamek Gopło, który runął do Wisły podczas przebudowy renesansowej, nazywał się aMAZON, co przetrwało jako Mazowsze. ”

   Jako bonus tekst o Hamlecie:

   ” Dramat historycznego Hamleta Mieszka Bolesławowica rozegrał się więc nie na zamku AMAZON, ale w HERMANIONIE. ” W sensie historyczny Hamlet to jakiś Mieszko Bolesławowic? 🙂

   No i jeszcze geneza nazwy „Moskwa”:

   „Nazwa Moskwa byłaby więc z tego pionu co MAZOWSZE, które było pierwotnie na prawym brzegu Wisły, wyprowadzane przez naszych przedjezuickich historyków od aMAZONÓW-Massagetów. ”

   2. Według Wandaluzji na kieleckiej Kadzielni Diana po pokonaniu Aleksandra Wielkiego kazała zbudować wspaniałą świątynię:

   „Królowa Sarmatów Diana, po pobiciu Aleksandra Wlk w Kielcach, anektowała Azję Mniejszą, gdzie kazała obudować spaloną świątynię Krezusa, która zmieniał nazwę z Krezojronu na ARTEMNIZJON, oraz wznieść taką sama tylko dłuższą o jedno przęsło na Kadzielni kieleckiej, którą zburzyli Tatarzy w r. 1260. „

   Czy wobec tego nazwa Kadzielnia pochodzi od „kadzić”? Kadzidło zdecydowanie kojarzy sie ze świątynią.

   „Przed powrotem Aleksandra do Babilonu skarbiec babiloński został wywieziony na Rodos, co świadczy o spisku na skutek klęski pod Kielcami i w Azji Mniejszej. Zdaje się o tym mówić odbudowa przez Antygonosa świątyni Artemidy w Efezie, uważanej za jeden z Cudów Świata, z której ARTEMIDA Z JELONKIEM byłaby portretem Diany z odrośniętymi włosami. Artemida to grecka nazwa Sarmatki z Partii, której to nazwy używali jeszcze Arabowie i Prawdzice jako ARTANIA. ”

   Chodzi o to, że Artemida ze słynnej rzeźby to nasza kielecka Diana po odrośnięciu włosów.Podobno wojownicze Sarmatki goliły głowy po zamążpójściu, stąd nazwa góry-Łysica. Czy według Ciebie Juliusz ma rację interpretując znaczenie nazwy ” Artemida”?

   3. Wandaluzja używa często nazw mitycznych bogów, jakby wszyscy oni mieli odpowiedniki w rzeczywistej historii. Wspomina Zeusa,Uranosa który miał zbudować Kraków, Posejdona, Horusa i wielu innych. Oni mieli toczyć ze sobą różne wojny i tak sie składa, że tłukli sie między sobą głównie w trójkącie Wrocław- Kraków- Praga.Czy może w tym należy szukać genezy nazwy Bohemia- kraina bogów?

   Poza tym kilka razy wspomina on Pragę nazywając ją Olimpem.Da sie zauważyć jakiekolwiek podobieństwo między tymi nazwami? Na pierwszy rzut oka nic takiego nie widać.

   4.Według Juliusza na krakowskich Bielanach stała kopia latarni Faros, szczegóły w artykule na blogu Czesława Białczyńskiego w artykule pod tytułem „Aleksander Wielki w Krakowie”. Czy można w związku z tym zaryzykować twierdzenie, że słowa „farosz” i „fara” pochodzą od tej właśnie budowli? Faroszem miał być nazywany proboszcz w dawnej Polsce i o ile się nie mylę w gwarze śląskiej nadal jest to słowo używane jako nazwa księdza.

   Jak znajdziesz chwilę czasu Phoenix odpowiedz proszę na te wszystkie pytania:)

    
   • Dodaję jeszcze coś takiego:

    ” Goci zostali zaproszeni na wojnę z Rzymianami i przybyli do Parusa (Gothiskandza, Kołobrzeg) po pobycie poselstwa rzymskiego w Krakowie w r. 16, o czym mówi Ewangelia Pogańska Apolloniusza. Gdy armie wandalskie walczyły z Rzymianami to Goci uderzyli jednak na Wandalów miast Rzymian, podbijając północną Wielkopolskę. Ten rzymski zamach jednak nie udał się, gdyż Lugiowie-Burowie-Łużyczanie zachowali neutralność więc strzegący tej granicy Wyzymir ZATRZYMAŁ z Hasdingami-Dziadoszanami Gotów.

    Łatwiejsza sprawa jest z Lakringami, gdyż Grecy podają ich nazwę prawie w słowiańskim brzmieniu: LASTRYGONI czyli Lestkowie-Trzebowianie, gdyż tylko oni ze Słowian mieszkali w strefie lasów liściastych a ich stolica zwała się od Trzech Gór Strzegomiem. Odyseusz napisał, że byli to mieszkający w północnych lasach Synowie Posejdona czyli z Poznania. Gdyby nie to, że ich król Palamedes zginął pod Troją to moglibyśmy go uznać za litewskiego Palemona, który jednak POWRÓCIŁ z Azji Mniejszej i wybudował zamki w Grodnie i Nowogródku. „

     
    • Patrzcie co znalazłem dzisiaj 🙂 Wypowiedź Wandaluzji na blogu gajowego Maruchy:

     ” Michael Morys-Twardowski, PONCJUSZ PIŁAT – skazany na sławę, s. 46-49.

     Jedyny wiarygodny wizerunek Poncjusza Piłata jest na malunku koptyjskim: Jest to wielki blondyn z wielkim orlim nosem. Nazwisko Poncjusz pochodziło od Morza Pontyjskiego czyli Czarnego a Piłat od Piły na Pomorzu, gdyż znalazł się on w Azji Mniejszej z Legionem Wandalskim. Po aresztowaniu za odmowę walki z Partami uzyskał pozwolenie na studiowanie Prawa i został Prokuratorem Judei. „

      
     • Jak tak tłumaczysz Wandaluzję to trochę zaczynam z niej coś rozumieć, może przetłumaczysz ją na polski, próbowałam ją kiedyś czytać ale trochę mnie to przerosło.

      Jak na kilka fal najazdów Słowian na Wyspy to mało tam haplogrupy R1a i język też jakiś do naszego niepodobny. We Włoszech to samo jeśli Latynowie, Etruskowie i ci Włachowie/Wolscy to Słowianie albo inni ale zesłowiańszczeni czy też mieszani to skąd tam się wziął inny język i gdzie się podziała nasza haplogrupa?

       
  • Tak na szybko (mam awarię klawiatury, bo mi córka zalała, więc wybaczcie dziwne znaki):
   Watch nie mam pojęcia skąd jest :). Nie kojarzę, by przechodząc do angielskiego polskie słowa zdobywały W… Angielskie W powstaje np. z polskiego G, wtedy trzeba by szukać słów podobnych do Gacz/Gocz. Co do speed nie jest ani od spadania, ani od pędzenia… jest od polskiego „spieszyć”.

   Natomiast historia jest faktycznie polskiego pochodzenia, z tym że to jest kolejna odsłona naszego Wiedza. Proszę porównać en:Witness/el:Histor (świadek – ten co wie)… Wiedza straciła W, a DZ przeszło w ST, doszła końcówka -or, którą się dodaje, by oznaczyć wykonawcę czynności.

   Torah też raczej nie jest powiązana, oznacza: instrukcja, nauczanie, prawo, teoria (to słowo brzmi jak Tora), spokrewnione podobno z Jarah (nauczać, strzelać, lać, płynąć, przelewać, wskazywać kierunek etc.), więc z polskim „stary” na ten moment związku nie widzę.

    
   • ale przecież po staropolsku się mówiło ” łoczy”, do dzisiaj obecne w gwarach. więc „łocz” ,mogło oznaczać spójrz oczami, anglicy zresztą do dziś tworzą czasowniki z rzeczowników (np : bag it and bin it ) usłyszeli to od Welszów i tak zostało.

     
  • HISTORIA wywodzi się z tzw. PIE WISTORIA, (widzieć i wiedzieć) za:

   A Grammar of Modern Indo-European, Third Edition (Indo-European) Paperback – 3 May 2011
   by Carlos Quiles (Author), Fernando López-Menchero (Author)

   http://books.google.co.uk/books?id=RILAjuKkIH8C&pg=PP1&lpg=PP1&dq=A+Grammar+of+Modern+Indo-European,+Third+Edition&source=bl&ots=MPl0I2vDNG&sig=B2QttNVBrzumn2_r6Yi_YwalcT8&hl=en&sa=X&ei=p_F8VMGHMLOp7AanhYGYDw&ved=0CFgQ6AEwCA#v=onepage&q=A%20Grammar%20of%20Modern%20Indo-European%2C%20Third%20Edition&f=false

    
  • WATCH=p.BACZ, b’acz, czyli strzedz /celowo piszę przez „dz”, tak pisano do durnej reformy z r.1936, która oderwała pisownię od brzmienia, a znaczenie słowa od jego rdzenia, podobnie MÓDZ, BIEDZ itd./.
   Pochodne słowa to „zo’bacz” „wy’bacz” /czyli więcej już nie bacz/ itd.
   Polszczyzna matką języków europejskich.

    
   • to wcale nie jest takie głupie! teoretycznie w angielskim W bierze się z naszego K/G… ale wtedy w innych germańskich zazwyczaj go nie ma… ale tu w innych germańskich jest V czyli wymowa W/F, a nie Ł jak w angielskim… więc może to faktycznie pochodzić od B…

    pomyślę nad tym, ale raczej masz rację…

    baczyć na pewno jest nasze i to samo uważa o dziwo bruckner… chyba nie skojarzył tego wake, watch, vakan (wstawać, patrzeć, budzić się)… baczyć pochodzi od bać, a to od bić, a to od być… więc na pewno jest nasze… etymologia wyprowadzona do słowa absolutnie podstawowego.

     
 2. dobre
  dodam tylko że w norweskim jest jeszcze kilka ciekawych słów
  bra – dobry, dobrze
  den – to,ten, ta
  agurk – ogórek
  glatt – gładki
  mørk – ciemny
  myk – miękki
  gul – żółty
  lett – łatwo
  også – także
  polsk – polski
  å dele – dzielić

  także końcówki Norsk, Svenska, wskazują na słowiańskie pochodzenie

  również większość nazw miejscowości w Grecji jest słowiańskiego pochodzenia(oficjalne naukowe stwierdzenie)

   
 3. wyspy brytyjskie były wielokrotnie nawiedzane przez słowian, nazwa Londyn pochodzi od pradawnego władcy Luda który został pochowany w dzisiejszym centrum miasta (Ludhill) w tym miejscu Rzymianie później wybudowali świątynię Diany czyli bogini Dnia
  , zmiana Lud na Ląd taka sama jak Zub – Ząb.więc Lądyn to nie żart z Misia tylko nazwa dzierżawcza ( por. Gostyń, Bodzentyn) końcówka -on jest przekręceniem, nawet po łacinie było Londinium.
  Lud był królem Welszów, a jego poddani to … Ludzie. Welszowie zaś ,to plemię które władało Kimrami na terenie dzisiejszej Anglii, a przybyło tam z półwyspu Apenińskiego gdzie nazywano ich „Wolski”( przemiana sk na sz jak Polska-Polsza) oczywiscie w i p w tamtych czasach wymawiano podobnie, stąd zmiana nazwy. w pamięci polaków jednak cały czas mówimy o mieszkańcach Italii – Włosi, tak jak niemców przezywamy Szwaby , bo to Sławy są tak jak Sabini spod Rzymu, również pamiętamy że Węgrzy zostali podbici przez Madziarów,
  od Słowian też pochodzi nazwa Grecja (być może od Kraka)

   
  • Jeśli to co piszesz lub część tego pochodzi z internetu to proszę o podanie linka. Kimrowie – Kimmerowie zaczyna mi się łączyć z tym co Phoenix mówił „Cymmerowie kojarzą mi się z Cymraeg (Walia). Co ciekawe Rzymianie Walię zwali Kambria „ Kimmerowie byli przodkami Scytów czyli Słowian.

    
   • http://en.wikipedia.org/wiki/Lud_son_of_Heli
    wszystko sie zgadza i zazębia, wystarczy trochę wyobraźni i klikania w googlach
    Kimri – to nazwa Walii po Walijsku, sami się tak nazywają, anglicy ich przezywają Welsh, bo kiedy się z nimi zetknęli władali nimi Welsze czyli Wolskie pochodzący z okolic rzymu. (nie pamiętam źródła, trzeba poklikać ale to chyba znana teoria) . mogę dodać tylko że Volsci jak i Sabini zostawili po sobie kilka ciekawych nazw geograficznych , ciąglę wyszukuję z mapy, ale mogę kilka podać( plus prawdopodobne odpowiedniki polskie:
    Ciampino- Czepino
    Cecchina- (Czechina?)
    Borgo Podgora (!)
    Priverno- (Przeworno)
    Stroncone-( Strączone ? )
    Paganica (Poganice)
    Cervoni (!)
    Prossedi
    Supino- Słupino

     
    • Dziękuję. Tak wyspy brytyjskie były wielokrotnie nawiedzane przez Słowian, bo są jeszcze Wenedowie z którymi walczy Juliusz Cezar, mają osady w Bretonii i po przeciwnej stronie kanału w Brytanii. Na północnym-wschodzie Brytanii żył też kiedyś lud Piktów (Piktowie to późna nazwa, nadali im ją Rzymianie). Według Anglika Bedy Czcigodnego piszącego swoją kronikę w 8 w.n.e. męscy przodkowie Piktów przypłynęli ze Scytii, ożenili się z Iryjkami (Scoti), później Piktów podbili Scoti i powstała Szkocja. Dziwi mnie dlaczego tak mało tam naszej haplogrupy R1a i języka. Z tego co piszesz to sporo nazw słowiańskich przetrwało we Włoszech, może Phoenix ten temat rozwinie. Już nie pamiętam gdzie, ale widziałam gdzieś w internecie mapę, na której było na środku Włoch dużymi literami Włachy, to od tych Włachów pochodzi polska nazwa Włochy.

      
     • Największe szkockie rody mają R1a1 🙂 Wspominasz o kronice Bedy Czcigodnego,to pewnie było źródło Wandaluzji bo on właśnie w taki sposób opisał historię Szkocji.Co do Włoch to łacina jest podobno łąciną czyli mową ludzi łąk,mieszkańców Lacium( Łąki ). Z jednej strony Rzymu mieszkali Etruski, z drugiej Wolscy,Wolacy.

       
     • ładna mapa jest tutaj:
      http://en.wikipedia.org/wiki/Volsci
      p,w,b brzmiały kiedyś podobnie(do dziś hiszpanie mają z tym problem), woł-wło to też częsta przestawka liter,samogłoski kiedyś nie były taki istotne,sk zmienia sie w sz itd,stąd różne warianty nazwy.
      widać też plemię Hernici ( Górnicy ? )
      do dzis w Lazio jest 3,5 procent R1a, nie za wiele, ale zawsze coś 🙂 co ciekawe więcej jest na Sycylii a najwięcej w okolicach Wenecji (mieście Wenetów).
      skoro jesteśmy już we Włoszech, czy ktoś z was słyszał o najwybitniejszym królu Neapolu , Władysławie?

       
    • Dodam tylko kilka (!) nazw z Walii i Irlandii :

     Caernavon, Caernarvon – Czarnowo
     Caerdydd – Czertydź, Czartydz ?
     Casnewydd – Czasnewid, Kasnewic
     Crewe – Krzywe
     Wrexham – Rzeka(m)
     Brynsiencyn – Przysienczyn, Przysięczyn, Brzysięczyn
     Llanddeiniolen
     Llanddaniel
     Rhiwlas – Żiwlas ?
     Penrhyn – Penrzyn, Perzyn ?
     Llandygai
     Glasinfryn – Głasin(?), Głazin(?), Kłazin(?), Głaziszyn, Kładziszyn, Gładziszyn ?
     Rachub – ?
     Crymlyn – Krzymłyn ?
     Llanbedr-y-ceninn – ?
     Dwygyfylchi – Długowilki ?
     Deganwy – Degawy, Dęgawy ?
     Conwy (rzeka, ujście rzeki) – Konwii, Konew, Konwia
     Llechwedd
     Baclaw – Bacław
     Caerhun – Kurhan ?
     Dolgarrog – Dołgarog, Długi Róg? (jest półwysep na jakimś jeziorze w Polsce)
     Rhos-on-sea – Roś, jezioro w Polsce
     Glanwydden – Gławidzin?
     Bryn – Brzyn, Brzyń, Bryń?
     Pydew – Pydew
     Mochdre – Modre
     Colwyn – Kolwin
     Bryn-y-maen – Brzymień, Przymień?
     Dolwen – Dołwiń?
     Dawn – Dół
     Trefriw – Trzevrziw, Trzewżiw, Strzeżyw, Strzyżew ?
     Maenan – Mienień?
     Llangernyw – ?
     Denbigh – Dembik, Dembicz ?
     Llanrhychwyn – Łanżywin, Łążywin, Łążyn?
     Meli-y-coed – Mielinki?
     Gwytherin – Kwiczeryn?
     Llanddulas – ?
     Pen-Sarn -?
     Bryn (następny) – Bryń
     Bylchau – Bychów
     Nantglyn – Naglin
     Lawnt – ?
     Denbigh – Dembik, Dembicz ?
     Rhyl – Ryl, Rył ?
     Rhuddlan – Rudlan, Rudlin, Rydlin, Radlin ?
     Meliden – Mielidzeń ?
     Gwaenysgor – z gór ?
     Trelawnyd – Trzelawnit, Czelawnit ?
     Tremeirchion – Trzemeszion, Trzemeszno ?
     Graig – Krak, Krzak ?
     Ruabon – Rzabon, Żaboń ?
     Bryn-y-cochin – Brzękoszyn ?
     Mawddwy (jezioro) – Mątwy (też jezioro) ?
     Pengwern – Penkerz`n, Penkerzyn, Pękerzyn, Pękorzyn ?
     Crug – Krug, Krąg ?
     Dolyhi – Dołyki, Dołki ?
     Cregina – Krzekina, Krzakina ?
     Trefeca – Trzeweka, Drzeweka, Drzewka ?
     Tredomen – Trzidomin, Trzydomin ?
     Lechfaen – Lechwin ?
     Blaen Dyryn – Blen Dzirzyn, Błędziszyn ?
     Modrydd – Modrzydź, Modrzedź ?
     Crwbin – Krzubin, Szubin ?
     Crumlin – Krzumlin, Krzemlin ?
     Trevethin – Trzewecin, Drzewęcin ?
     Troedyrhiv – Trzedyrzyw, Trzedyrzów ?
     Llanishen – Łaniszyn ?

     Prestatyn – Przestatyń ?
     Ffynnongroew – Winogrów, Winokrzew, Węgorzew(o) ?
     Sarn – Sarn ?
     Mostyn – Mostyń ?
     Sychdyn –
     Ruthin – Rucin, Rzucin ?
     Dyffryn – ?
     Pwllglas – Półlas, Ulglas (podmokły?) ?
     Rhyd-y-Meudwy – Rudy Miedzi ?
     Bryn (jeszcze jeden) – Bryn,Bryń, Brzyń? (Ryn – miasto w Polsce)
     Clawddnewydd – Kładniewicz, Kładniewicze ?
     Graigadwywynt – ???
     Pwllglas – Wilglas, Wilk-las ?
     Melin-y-wig – Mielnywik, Mielnyk ?
     Glyn – Glin (glina) ?
     Hiraethog – (coś z chramem ?)
     Rhydlydan – Rydłydan, Radłodan, Rydlydzin, Rydlin ?
     Dinbych – Dybicz, Dembicz, Dębicz ?
     Nebo – Niebo ?
     Penmachno – ?maczno, ?mączno, ?mętnie
     Rhiwddolion – Żywdolion (Odolion – miejscowość w Polsce) ?
     Curig – Kurik, Kurak (gwarowo) ?
     Bryncir – Brzyncirz , Brzęcin, Przędzin?
     Cennin – Cenin, Cienin ?
     Pentrefelin – ?
     Rhoslan – ?
     Pencaenewydd – Pękaniewidz ???
     Rhedyn – Redyń ?
     Rhiw – Żiw ?
     Llaniestyn – Łaniestyn ?
     Chwilog – ?
     Tywyn – Tywiń ?
     Ysbyty – Izbity, Izbice ?
     Tynreithyn – Tynreicin, Tyrzęcin ?
     Dihewid -Dychewid, Duchowid ? (w pobliżu Temple Bar)
     Creyddyn – Krzejdyń (w pobliżu Dihewid, od krzemienia?)
     Cribyn – Krzybin ?
     Mydroilyn – Modrolin ?
     Llwyncelyn – Wycielin ?
     Gorsgoch – Górsko ? (coś od grochu?)
     Rhydlewis – Rydlewisz ?
     Prengwyn – Pręgwin ?
     Drefelin -Drzewelin ?
     Llechryd – ?
     Tresinwen – Trzesiwin?
     Trefin – Drzewin ?
     Brawdy – ?
     Dolgoch – Dołgo, Długo ?
     Rhosyr – Rozyr ? (anal. do Mozyr)
     Cemlyn – Czemlin, Cemłyn, Semłyn ?
     Caernarvon – Czerniawy ?
     Machno (rzeka) – Mączno, Mętnie ?
     Llugwy (rzeka)
     Llangelynin – Lendzieliny, Łandzieliny ?
     Gobowen – Gubowin, Grobowin, Gobin, Gubin ?
     Harlech – Karzlik, Karlik ?
     Rhyd-Ddu – Ryta, Ruda ?
     Croesor – Krzesor, Krzesiorz ?
     Machno (półwysep) – Mokno, Mokro
     Roewen – Rzouen, Żołędź ?
     Trefdraeth – Trzefdrzeć, Drzewdrzeć ? Drzewtrzeć?
     Rhostrehwfa – Rzostrzekuwa, Rzostrzechwa, Wrzos-strzecha ?
     Valley (na brzegu zatoki) – Wały ?
     Rhoscolyn – Rzoskolin, Wrzosolin ?
     Rhosmeirch – Rzosmirz, Wrzosmirz ?
     Trefor – Trzewor, Drzewor ?
     Llechcynfarwy = Lekcynwarzuy, Lechcynwarzy (w sensie – gotuje, wytapia) ?
     Rhosgoch – Rzosko, W`rzosko ?
     Burwen – Baruin, Barwin ?
     Gogarth (na wysuniętym cylu) – Kokarz, Kukasz, Kukacz ?
     Pen-y-cefn – Penykew`n, Penkewin ?
     Mostyn – Mostyń ?
     Trewern – Trzewerzyn, Drzewerzyn ?
     Burgedin –
     Llangyniew – Łankiniew, Łąkiniów ?
     Ddol Cownwy (w pobliżu jeziora) – Doł Kounui, Dół Konwii ?
     Rhos-y-Brithdir – ?

     Bangor – Bankorz, Bańkarz (w kontekście Cownwy?
     Treuddyn – Trzodyń ?
     Drury – Drzary, Żary
     Rhostyllen – Rzostylin, Brzostylin ?
     Rhydymwyn – Rzidymujn, Rzędymin?
     Rhes-y-cae – Rzęsiki

     Ogólnie: pełno Llech-ów i Llan-ów w przedrostkach.

     I Irlandia :

     Lisnevin – Liśniewin ?
     Wicklow – Wikłów, Wilków ?
     Rostygah – ?
     Arklow – ?
     Tullow – ?
     Durrow
     Carlow
     Ballykinave – Białkina, Białkinia ?
     Carrowsteelaun – Karzstelan, Kasztelan ?
     Ballynew – Białynów, Białyniów ?
     Roosky – Rośki ??
     Derrynalecka – Drzynalecka, Drzynalecko, Drzynaleck ?
     Carrik – Karzik, Karlik ?
     Walshtown – Łasztów ?
     Lecarrow – Lekarzów, Łękarzów ?
     Ballyglass – Białylas ?
     Lismiraun – Liśmirzun, Leśmierzyn ?
     Rathslevin – Raszlewin, Reszlewin, Raczewin ?
     Cordarragh – Kordasz, Czardasz ?J
     Derrywohy – Drzywoki, Drzewoki ?
     Sraheens – Strachin ?
     Carrownleva – Krzawlewo ?
     Aughalusky – Uka-laski, Łukolas?
     Rathruane – Ratrzane, Raciane, Ruciane (jezioro w Polsce)
     Danganmore – Dengamorz , Dęgamór ?
     Legaun – Legun, Leguń, Łęgoń ?
     Gowel – Kowel ? J
     Lissaniska – Lizaniska ?
     Stuckeen – Stakin ?
     Pollalena – Polana ?
     Castlelucas – Kasztel Lukas, Łukasz ? J ?
     Cornahavoley – Czarnawa Wola ?
     Loona – Luna ?
     Derreen – Derzin, Derzyn, Darzyn ?
     Lissaniska (drugie) – Lizaniska ?
     Lack – Łąck ? (śliwowica J )
     Ballyguin – Białygin ?
     Turlough – Turłuk, Turłów ?
     Leckneen – Łęknin, Łęgnin ?
     Cloonagh – Klonak ?
     Cogaula – Kokula, Kukuła?
     Ballinalecka – Bialinaleka, Białołęka?
     Lissaniska (trzecie) – Lizaniska ?
     Glebe – Gleba, Żleby ???
     Ballinalassa – Bielina lasa (brzezina)???
     Derryhick – Derzik, Darzyk, Drzyk (pomorskie: ona drzy szmatę)?
     Strade – Strata ?
     Lisbaun – Lisbun, Liszbuń ?
     Tavraun – Towrun, Tourun,Toruń ?
     Glastrasna – ?straszna ????
     Cloonierin – Klonierzyn ?
     Rusheens – Rusiny, Rasin ?
     Rooskey – Rośki ?
     Creggan – Krzykań ?
     Slieveroe – Śliwory ?
     Sracocka – ????????

     Mnóstwo przedrostków Bally (biały?), Poll.
     —————————————–
     Dajmy sobie spokój, jest tego kilka tysięcy. Te słowiańskie ew. wersje są z pod dużego palca, z pewnością mogą być jakieś bardziej trafne.

      
     • W Skandynawii prawie wszystkie nazwy są słowiańskie… wliczając ich stolicę czyli Uppsalę. Uppsala czyli górna sala… przy czym Up to nasze Po, a Sala/Hala (satem/kentum) to nasze Sioło czyli Przestrzeń, porównaj uk:Silo (Wieś).

       
 4. Ciekawe co kolega napisał o grecji i krainie Macedonii. Pieprzyku dodac może o dziwo polska Wikipedia: polecam przyglądnąć się artykułowi traktującym o Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii, a szczególnie części, która tłumaczy dlaczego Grecy nie bardzo chca by mówić na ten kraj po prostu Macedonia. Ot taka ciekawostka…

   
  • Masz rację. Dużo wiedziałem, ale nie wiedziałem, że w Grecji nie można określić narodowości jako Macedończyk! Tym to się unia nie zajmie :).

   Dla zainteresowanych:

   Dokładna liczba Macedończyków w Grecji jest bardzo trudna do określenia, bowiem w spisie powszechnym nie można się określać jako Macedończyk. Władze Grecji wychodzą z założenia, że na terenie Grecji nie ma już oryginalnych Słowian – Macedończyków, a słowiańskojęzyczni obywatele Grecji są Grekami, zeslawizowanymi w przeszłości lub potomstwem rodzin wielokrotnie mieszanych. Grecy uważają też, że liczące trzy tysiąclecia określenie „Macedończyk” nie powinno być zawłaszczane na oznaczenie narodowości i na wyłączność, przez naród słowiański.

   Chyba dołączę to do artykułu.

    
 5. Wywód wspaniały.
  W „Zbigniewie”, to „big” funkcjonuje, jako gniew boga.
  W związku z: Proto-Germanic *bugja – pozostaje polskie słowo bugaj, oznaczające las bukowy, bugryszcze – miejsce święte. Co się z bogiem wiąże tak, czy siak.
  Po za tym, cóż to jest – Proto-Germanic, jakieś chciejstwo językoznawców germańskich, aby nie pisać – kreolska mieszanka języka słowiańskiego + celtyckiego + staroeuropejskiego (hg I1 + I2) + jidysz?

   
 6. Zastanawia mnie czy interesujesz się lekturami z dawnej polszczyzny oraz starogreki (bo współczesna greka to nie to samo co ta jeszcze istniejąca 1000 lat temu), przede wszystkim można jeszcze łatwiej prowadzić historię słów, bo w końcu nasz język przez ostatnie 1000 lat się także zmienił.

  Chociaż uważam to za dosyć trudne, bo np. ja nie bardzo rozumiem tekst tutaj: http://polona.pl/item/10967160/35/
  Pisane gotykiem i trudno litery odczytać.

   
 7. A’propos Big/Bóg – słowo ang. God czyt. GAD. Czyli z naszego pejoratywnego znaczenia gada do obiektu czci anglosasów? 😉

   
  • Badam ten trop, ale to raczej jest przypadek. Zastanówmy się raczej co Gad ma wspólnego z Gadaniem?!? Prędzej hebrajskie HaGada – Opowiadanie jest powiązane. Tak samo arabskie: Gadid – Nowy wydaje mi się bardziej powiązane. Ostatnio zanalazłem coś jeszcze… ale nie pamiętam co to było :P. Jak znajdę sensowny trop to na pewno na piszę. Wbrew pozorom staram się gdybać jak najmniej :).

    
 8. Czy pochodzenie słowa ,,niknąć” jest związane ze słowem ,,zniszczyć”? Gdyż znalazłam, że w języku litewskim ,,zniszczyć” to ,,naikinti”.

   
  • Litewski jest jezykiem tez bliskim sanskritu o czym pisal Czeslaw Milosz, ze uczeni przed wojna na bazie litewskiego szukali podobienstw i zrozumienia sanskritu.

    
   • Bardzo dobrze rozszyfrowałeś. Zrobiłem o tym artykuł: Big, small i Nike. Nike (Wygrywać) od naszego Niknąć (Spowodować zniknięcie wroga).

     
 9. A jak może się mieć „big” do „byk”? Czy Europa na (przez) centrum świat(ł)a została wyznaczona przez B(o=i)ga = Byka?

   
 10. Moze to juz sie pojawilo na blogu. Takie mnie naszlo skojarzenie grains /fr. ziarna/ jesli G – ZI ZIrains po przestawieniu ziARIns = ziarna. Nie wiem jak jest w sanskrycie ziarna, ale mysle, ze rdzen zrn jest praindoeuropejski w tym slowie.

   
 11. Pingback: Niemcy? Jacy Niemcy? – Niemcy NIE są starsze od USA! | Wiara Przyrodzona

 12. „Wiedza → Oida (wiedzieć)”

  Mylisz WieDZieĆ z WiDZieĆ… Homer pisał o wiedzy jako „(w)eide”, a nie oide… bo to widzieć…
  Przy okazji mało jest języków, które zachowały to podobieństwo rdzenia, no bo germańskie „see” i „know”, to raczej do siebie podobne nie som… hehehe…

  http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BC%B4%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9

  εἴδομαι
  From Proto-Indo-European *weyd- (“to know; see”), compare the very closely related οἶδα (oîda). Cognate with Latin videō, Sanskrit वेत्ति (vetti), Old Armenian գիտեմ (gitem), Old Church Slavonic вѣдѣти (věděti), and Old English witan (English wit).

  http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%E1%BC%B6%CE%B4%CE%B1#Ancient_Greek

  οἶδα
  From Proto-Indo-European *wóyd-. Compare the very closely related εἴδομαι (eídomai, “to see”). Cognates include Old Armenian գիտեմ (gitem), Sanskrit वेद (veda), Latin vīdī, and Proto-Germanic *witaną (English wit).

  A czy komuś coś mówi nazwa Pythia, tak tylko sie PyTHiam…, no bo ze żadnym tam słowiańskim pytaniem nic wspólnego mieć przecież nie może… 😉

   
  • Zresztą to KNoW/GNoW… to ZNaĆ a nie WieDZieĆ,
   ale nawet i po tym zniekształceniu widać, że rdzeń tzw. satem przekształcił się w coś Kuper kentum w angielskim…

   Ciekawostka, że tego rdzenia nie znajdzie się tu:
   http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots
   Niby taki ważny… a go nie ma…

   A no i żeby nie było, że ja nie rozróżniam niby tych kilku K’, G’, G’h… Ja tej rzekomej wtórnej satemizacji/palatelizacji/zmiękczania zwyczajnie NIE KUPUJĘ, bo to tylko anty-słowiańska odtworzona przez germanów lipa językowa jest!! KHGDRRR…

    
   • no rdzeni na moje jest zdecydowanie niż tam piszą… po prostu poza słowiańskim połączenia zanikły więc się je ignoruje… a w słowiańskim jak byk rdzeni jest tylko kilka… w zasadzie to chyba tylko 10 glosek tworzy rdzenie, co daje max 90 rdzeni dwugłoskowych… no ale mają też pochodne S→K, L→R, B→P itd. no i z tego mamy kilkaset tysięcy słów w samym języku polskim… a zaczęło się od 10 głosek :).

     
  • hmmm… coś się kolega zapędził…

   widzieć to to samo co wiedzieć… jak coś widziałem to wiem… nie wiem który jest z którego bo dowody mam w obie strony 🙂 do słownika którąś będę musiał wybrać…

   na dole masz, że oida to jednak wiedzieć, nie widzieć… 🙂 przynajmniej w nowogreckim… a see i know to zupełnie inne rdzenie… know to nasze zniekształcone znać, a see to za cholerę nie wiem co 🙂 jak porównasz wissen (wiedzieć) i witness (widzieć) to już zobaczysz podobieństwo jakieś, nie takie jak u nas, ale zawsze

   Verb[edit]
   οἶδᾰ • (oîda)

   to know  [quotations ▼] ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←
   (with infinitive)  [quotations ▼]
   (with participle) to know that  [quotations ▼]
   (the fact is often added as a separate clause)  [quotations ▼]
   (οὐκ οἶδα εἰ) I don’t know, indicating disbelief or doubt  [quotations ▼]
   (similar ellipses are frequent with other conjunctions)  [quotations ▼]
   (parenthetic)  [quotations ▼]
   (a superlative is often followed by the phrase „ὧν ἴσμεν”)  [quotations ▼]

    
   • To dwa podobne ale różne słowa:

    http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BC%B4%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
    εἴδομαι
    Ancient Greek[edit]
    Etymology[edit]
    From Proto-Indo-European *weyd- (“to know; see”), compare the very closely related οἶδα (oîda). Cognate with Latin videō, Sanskrit वेत्ति (vetti), Old Armenian գիտեմ (gitem), Old Church Slavonic вѣдѣти (věděti), and Old English witan (English wit).

    οἶδα (oîda), while an apparent inflection of εἴδομαι (eídomai), functions as a present tense word with its own meaning.

     
   • Oups, już to wyżej zamieściłem. Wygląda na to, że z pisownią to jest/było różnie patrz:

    http://biblehub.com/greek/1492.htm

    eidó: be aware, behold, consider, perceive
    Original Word: οἶδα
    Part of Speech: Verb
    Transliteration: eidó
    Phonetic Spelling: (i’-do)
    Short Definition: I know, remember
    Definition: I know, remember, appreciate.

    1492 eídō (oida) – properly, to see with physical eyes (cf. Ro 1:11), as it naturally bridges to the metaphorical sense: perceiving („mentally seeing”). This is akin to the expressions: „I see what You mean”; „I see what you are saying.”

    1492 /eídō („seeing that becomes knowing”) then is a gateway to grasp spiritual truth (reality) from a physical plane. 1492 (eídō) then is physical seeing (sight) which should be the constant bridge to mental and spiritual seeing (comprehension).

    εἰδῶ, ἴδω, Latinvideo (Sanskritvid, perfectveda know,vind-a-mi find, (cf. Vedas); Curtius, § 282), an obsolete form of the present tense, the place of which is supplied by ὁράω. The tenses coming from εἰδῶ and retained by usage form two families, of which one signifies to see, the other to know.

    Wygląda na to, że było to stosowane zamiennie.

    Forms and Transliterations
    γνώσεσθε δυνάμεθα είδαμεν ειδε είδε είδέ ειδείν είδειν είδεν ειδεναι ειδέναι εἰδέναι ειδες είδες είδετε είδη ειδήναι ειδης ειδής είδης εἰδῇς ειδήσουσί ειδησουσιν εἰδήσουσίν ειδητε ειδήτε είδητε εἰδῆτε είδομεν είδομέν ειδον ειδόν είδον είδόν έίδον ειδοσαν είδοσαν είδοσάν ειδοσι ειδόσι εἰδόσι ειδόσιν εἰδόσιν ειδοτα ειδότα εἰδότα ειδοτας ειδότας εἰδότας ειδοτες ειδότες εἰδότες ειδοτι ειδότι εἰδότι ειδότων ειδυια ειδυία εἰδυῖα ειδω ειδώ εἰδῶ ειδωμεν ειδώμεν είδωμεν εἰδῶμεν ειδως ειδώς εἰδώς Εἰδὼς ηδει ήδει ᾔδει ήδειμεν ηδειν ήδειν ᾔδειν ηδεις ήδεις ᾔδεις ηδεισαν ήδεισαν ᾔδεισαν ηδειτε ήδειτε ᾔδειτε ιδε ίδε ιδείν ίδεν ίδετε ίδετέ ιδέτω ιδέτωσαν ίδη ίδης ίδητε ίδοι ίδοιμι ίδοις ίδοισαν ίδον ιδόντες ίδοντες ιδόντι ιδούσα ιδούσά ίδω ίδωμεν ιδών ίδων ἰδὼν ίδωσι ίδωσί ίδωσιν ισασι ἴσασι ιστε ἴστε οιδα οίδα οίδά οἶδα οἶδά οιδαμεν οίδαμεν οἴδαμεν Οιδας οίδας Οἶδας οίδασι οιδασιν οίδασιν οἴδασιν οιδατε οίδατε οἰδατε οἴδατε οίδε οιδεν οίδεν οἶδεν οίσθα dunametha dynametha dynámetha edei ēdei edein ēdein edeis ēdeis edeisan ēdeisan edeite ēdeite ḗidei ḗidein eidêis eidē̂is ḗideis ḗideisan ḗideite eidenai eidénai eides eidēs eidesousin eidēsousin eidḗsousín eidete eidête eidēte eidē̂te eido eidô eidō eidō̂ eidomen eidômen eidōmen eidō̂men eidos eidōs eidṓs Eidṑs eidosin eidósin eidota eidóta eidotas eidótas eidotes eidótes eidoti eidóti eiduia eidyîa gnosesthe gnōsesthe gnṓsesthe idon idōn idṑn isasi ísasi iste íste oida oîda oîdá oidamen oídamen Oidas Oîdas oidasin oídasin oidate oídate oiden oîden

    Tak, czy siak i tak WiDzi mi się, że chodzi o WieDzę, bo można PaTRzeĆ/T ale nie WiDzieĆ/T i WiDzieĆ/T ale nie WieDzieĆ/T… Tak czy siak i tak się czegoś doWieDzieliśmy, czy tez doWieDliśmy! 🙂

    Czyli w sumie doWieŚĆ/T i doWieŹĆ/T to do samo!

     
    • tak, to samo… kiedyś to już wyprowadzałem… wieść jest od wodzić, a to od wiedzy… a wieźć od wozić, a to od wziąć, a to od wysoko, a to od wodza… a to od wiedzy i prowadzenia…

      
  • Pythia, Pytho – fakt.. można zauwazyć podobieństwo z pytać.

   A jak już jesteśmy przy grecji zobaczyłem coś takiego:
   „In Mycenean Greek Ma-ka (trans. as Ma-ga, „Mother Gaia”) also contains the root ga-.”

   Czy mogłobyć w greckim myceńskim zamiast Maka-> Matka? Albo że dawniej nie mówili Matka, tylko Ma-ka/Ma-ga,Ma-ma,Ma-ta? Co o tym sądzicie?

    
   • MaHa/MaGa = Wielka

    a o MaKa nie czytałem, ciekawe… dźwięki zapisywane jako K, G, H wymieniają się, ale co było pierwsze… to „odwieczne” pytanie… W tzw. grece H nie było wymawiane, patrz rough breathing.

    Zwróć uwagę, że tam jest napisane „trans.”, cokolwiek to oznacza, bo „mykeński/ahaiski” był zapisywany znacznie inaczej niż łacina… Ktoś niby wie, jak oni ci tzw. „Mykeńczycy” te znaczki czytali… taa… Dla mnie to oni zgadują… Zobacz sobie jak wyglądało pismo linearne B…

     
    • Sensowne, bardzo sensowne, po przeczytaniu takich odpowiedzi zawsze zastanawiam się dlaczego ta wiedza (a dla innych hipotezy) nie wchodzi w kanon literatury związaną z lingwistyką.

      
     • bo wtedy złamanoby podstawową zasadę propagandy, czyli „Zaprzeczać, zaprzeczać i jeszcze raz zaprzeczać!”

       
   • Praktycznie na całym świecie słowo „mama” brzmi identycznie lub podobnie, z niewielkimi odchyłkami np. n. „muter”.
    Nawet w głębi Afryki „mama” to mama. Jest to chyba jedno z najstarszych słów ludzkości.
    Słowa „Maga” w znaczeniu „mama’ nigdzie nie słyszałem.
    Tak, jak napisał R.A., jest to bliższe Maha – Wielki.

     
   • No przecież matka jest w każdym języku ta samo… 🙂 Nawet w malezji mama to mama 🙂 (powtórzenie pierwszej sylaby, bo tak mówią dzieci)

     
   • Masz więcej na ten temat? Bo to dla mnie nowe, a tych Serbów nie znam i nie wiem na ile oni są wiarygodni.
    RA tak pisze specjalnie… Słowacy piszą som (jestem), Francuzi piszą sont, a Hiszpanie son i wszystko gra 🙂

     
 13. Próbuję tu zamieścić komentarz, który nie ukazał się pod artykułem o słowianskich rdzeniach, co to są ignorowane. Phoenix, może go tam sam jakoś przeniesiesz? Dzięki z góry!

  Dalsze dowody na fałsz pierwszeństwa tzw. kentum nad satem, na podstawie:

  http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots/s

  *sed- to sit
  OCS сѣдѣти (sěděti), Russ. сиде́ть (sidétʹ), Polish siedzieć, Lat. sedeō, Lith. sėdėti, Ltv. sēdēt, Gaul. essedum, Eng. sittan/sit, Gm. sizzan/sitzen; sezzal/, ON sitja, Goth.

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *